Generování tříd DTO re-čtení WSDL soubory ze serveru v .Net

hlasů
0

Já jsem pracoval na 2008 aplikace .NET, která je v podstatě přenosný počítač klienta aplikace. Změnil jsem způsob SOAP na server a to re-generované soubory WSDL. Nemám ponětí, jak aktualizovat svůj klientský třídu DTO, aby toto nové pole. Pokud otevřu DTO třídu, vidím, že následující řádky v horní části

// <auto-generated>
//     This code was generated by a tool.
//     Runtime Version:2.0.50727.5485
//     Changes to this file may cause incorrect behavior and will be lost if
//     the code is regenerated.
// </auto-generated>

Prvních pár řádků třídy DTO

namespace FujiXerox.ISIS.SAL.Proxies.DTO
{
 using System;


/// <remarks/>
[System.CodeDom.Compiler.GeneratedCodeAttribute(System.Xml, 2.0.50727.5485)]
[System.SerializableAttribute()]
[System.Diagnostics.DebuggerStepThroughAttribute()]
[System.ComponentModel.DesignerCategoryAttribute(code)]
[System.Xml.Serialization.XmlTypeAttribute(Namespace=http://au.com.fxa.isis.commons.dtos)]
[FujiXerox.Shared.Helpers.SerializableAttribute()]
public partial class installedProductDetailDTO : installedProductSummaryDTO

Je nám líto, ale žádná předání je dána a já jsem jediný, kdo podporuje aplikace .NET. strašně STUCK

Položena 31/07/2018 v 00:27
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more