4 bit zmije-subtraktivní v Verilog

hlasů
0

Píšu Verilog kódu pro 4-bitové zmije odečítačce. Já používám konstrukční řešení. Zpočátku jsem napsal verilog kód pro 1 bit plné zmije. Pak já používám, že psát kód pro 4-bitové zmije odečítačce.

module fadder (A, B, Cin, Sum, Cout);
  input A, B;
  input Cin;
  output Sum;
  output Cout;
  wire t1,t2,t3,t4;
 xor x1(t1,A,B);
 xor x2(Sum,t1,cin);
 and g1(t2,A,B);
 and g2(t3,B,Cin);
 and g3(t4,Cin,A);
 or g4(Cout,t2,t3,t4); 
endmodule


module add_sub_4 (A, B, In, Res, Out);
  input [3:0] A, B;
  input In;
  output [3:0] Res;
  output Out;
  wire t1,t2,t3,t4,t5,t6,t7;
 always@(A or B or In)
  begin
   if(In==0)
    begin
     fadder f1(A[0],B[0],In,Res[0],t1);
     fadder f2(A[1],B[1],t1,Res[1],t2);
     fadder f3(A[2],B[2],t2,Res[2],t3);
     fadder f4(A[3],B[3],t3,Res[3],Out);
    end

   else
    begin
     xor x3(t3,B[0],in);
     xor x4(t4,B[1],in);
     xor x5(t5,B[2],in);
     xor x6(t6,B[3],in);
     fadder f5(A[0],t3,In,Res[0],t1);
     fadder f6(A[1],t4,t1,Res[1],t2);
     fadder f7(A[2],t5,t2,Res[2],t3);
     fadder f8(A[3],t6,t3,Res[3],Out);

    end
  end
endmodule

Nejsem dostat chyby v kódu. Co je za problém?

Položena 02/09/2018 v 05:05
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            


2 odpovědí

hlasů
0

Využívejte kompliment B pomocí XORbránu (pokud je v = 1) Před uvedením do hodnot v konkretizovaná modulů.

kdy se in=0bude, stejně B přidá k A a když in=1se ~ B se přidá k A.

Odpovězeno 07/09/2018 v 11:14
zdroj uživatelem

hlasů
0

Jsi vlastně docela blízko. Co se vám zdá, že nechápou, že v Verilog váš návrh je syntetizován v době kompilace, nikoli v době běhu. Nelze konkretizovat moduly podmíněně, protože při kompilaci nevíme, jestli bude tato podmínka splněna, či nikoli. Takže váš první příkaz v případě odečítání bit je nízká není opravdu smysl. To také nemá smysl, aby to v bloku vždy, neboť RTL je definován v modulech již.

Nicméně, váš druhý výpis obsahuje většinu řešení problému. Když je bit znaménka, je nízká, budou tyto XORs v horní části sčítacího / odečítačce zachovat příchozí bity a design zjednoduší se jen zmije. Zkuste jen pomocí druhého bloku sám.

Odpovězeno 02/09/2018 v 15:06
zdroj uživatelem

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more