Java dotaz ArrayList předdefinovaného objektu

hlasů
1

Mám ArrayList (inputList), který analyzovat tyto údaje:

id,name,quantity
1,foo,10
2,bar,20
3,foo,10
4,bar,10
5,qwerty,1

Kód:

...
List<FooRow> inputList = new ArrayList<FooRow>();
inputList = br.lines().map(mapToFooRow).collect(Collectors.toList());
...

public class FooRow{
private Integer id;
private String name;
private Integer value;
}

Chci vytvořit sběratelům, že mi vrátí seznam s počtem hodnoty seskupené podle jména:

name,value
foo,20
bar,30
qwerty,1

Jak mohu vytvořit třídu sběratele, jak toho dosáhnout ve výrazu lambda? Dík.

Položena 19/09/2018 v 13:36
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            


1 odpovědí

hlasů
2

Můžete použít Collectors.groupingByi Collectors.summingInt:

Map<String, Integer> result =
  inputList.stream()
       .collect(Collectors.groupingBy(
         FooRow::getName, Collectors.summingInt(FooRow::getValue)));
Odpovězeno 19/09/2018 v 13:49
zdroj uživatelem

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more