Android reagovat na URL v Intent

hlasů
147

Chci, aby můj záměr má být zahájen, když uživatel přejde na určitou adresu URL: například Android Market dělá to s http://market.android.com/ URL. tak dělá youtube. Chci moje k tomu, že příliš.

Položena 08/02/2009 v 03:55
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            


2 odpovědí

hlasů
185

Udělal jsem to! Použitím <intent-filter>. Vložte si do svého souboru manifestu:

<intent-filter>
 <action android:name="android.intent.action.VIEW" />
 <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" />
 <category android:name="android.intent.category.BROWSABLE" />
 <data android:host="www.youtube.com" android:scheme="http" />
</intent-filter>

To funguje perfektně!

Odpovězeno 08/02/2009 v 04:16
zdroj uživatelem

hlasů
7

Možná budete muset přidat různé obměny ke svému záměru filtru se dostat do práce v různých případech (http / https / atd).

Například jsem měl provést následující kroky pro aplikaci, která by otevře, když uživatel otevře odkaz na Disk Google formách, www.docs.google.com/forms

Všimněte si, že cesta prefix je volitelná.

    <intent-filter>
      <action android:name="android.intent.action.VIEW" />
      <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" />
      <category android:name="android.intent.category.BROWSABLE" />
      <data
        android:scheme="http"
        android:host="docs.google.com"
        android:pathPrefix="/forms"/>
      <data
        android:scheme="http"
        android:host="www.docs.google.com"
        android:pathPrefix="/forms" />

      <data
        android:scheme="https"
        android:host="www.docs.google.com"
        android:pathPrefix="/forms" />

      <data
        android:scheme="https"
        android:host="docs.google.com"
        android:pathPrefix="/forms" />
    </intent-filter>
Odpovězeno 09/07/2016 v 21:26
zdroj uživatelem

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more