Nelze spustit jednoduchý demo třídy Media

hlasů
0

Našel jsem video na YouTube o použití Mediatřídy, ale když se snažím, aby to - to mi dává chybu. Mohl by mi někdo říct, co je špatně? Zde je kód, přesně tak, jak jsem to viděl na videu:

package demoradio;

import java.net.URL;
import javafx.application.Application;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.layout.StackPane;
import javafx.scene.media.Media;
import javafx.scene.media.MediaPlayer;
import javafx.stage.Stage;

public class DemoRadio extends Application {

@Override
public void start(Stage primaryStage) {
  StackPane root = new StackPane();
  try {
  URL resource = getClass().getResource(http://traffic.libsyn.com/dickwall/JavaPosse373.mp3);
  Media media = new Media(resource.toString());
  MediaPlayer player = new MediaPlayer(media);
  player.setOnError(new Runnable() {
    @Override
    public void run() {
      String err = media.getError().toString();
    }
  });

  player.setAutoPlay(true);
  } catch(RuntimeException e){}

  root.getChildren().add(root);

  Scene scene = new Scene(root, 300, 250);

  primaryStage.setTitle(DemoRadio);
  primaryStage.setScene(scene);
  primaryStage.show();
}

public static void main(String[] args) {
  launch(args);
}

}

A tady je chyba jsem si:

Exception in Application start method java.lang.reflect.InvocationTargetException 
  at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
  at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
  at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
  at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
  at com.sun.javafx.application.LauncherImpl.launchApplicationWithArgs(LauncherImpl.java:389)
  at com.sun.javafx.application.LauncherImpl.launchApplication(LauncherImpl.java:328)
  at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
  at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
  at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
  at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
  at sun.launcher.LauncherHelper$FXHelper.main(LauncherHelper.java:767) 
Caused by: java.lang.RuntimeException: Exception in Application start method 
  at com.sun.javafx.application.LauncherImpl.launchApplication1(LauncherImpl.java:917)
  at com.sun.javafx.application.LauncherImpl.lambda$launchApplication$155(LauncherImpl.java:182)
  at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
Caused by: java.lang.IllegalArgumentException: Children: cycle detected: parent = StackPane@3d2c4da, node = StackPane@3d2c4da 
  at javafx.scene.Parent$2.onProposedChange(Parent.java:445)
  at com.sun.javafx.collections.VetoableListDecorator.add(VetoableListDecorator.java:206)
  at demoradio.DemoRadio.start(DemoRadio.java:31)
  at com.sun.javafx.application.LauncherImpl.lambda$launchApplication1$162(LauncherImpl.java:863)
  at com.sun.javafx.application.PlatformImpl.lambda$runAndWait$175(PlatformImpl.java:326)
  at com.sun.javafx.application.PlatformImpl.lambda$null$173(PlatformImpl.java:295)
  at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
  at com.sun.javafx.application.PlatformImpl.lambda$runLater$174(PlatformImpl.java:294)
  at com.sun.glass.ui.InvokeLaterDispatcher$Future.run(InvokeLaterDispatcher.java:95)
  at com.sun.glass.ui.win.WinApplication._runLoop(Native Method)
  at com.sun.glass.ui.win.WinApplication.lambda$null$148(WinApplication.java:191) 
  ... 1 more 
Exception running application demoradio.DemoRadio Java Result: 1
Položena 20/10/2018 v 11:39
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            


1 odpovědí

hlasů
0

root.getChildren().add(root);nemůžete přidat kořen k sobě. Také jako jednoduchý výtisk může odhalit, to vrátí null:

URL resource = getClass().getResource("http://traffic.libsyn.com/dickwall/JavaPosse373.mp3");

Podle dokumentace Media konstruktoru očekává řetězec URI formátu, takže byste měli použít:

URI uri = new URI("http://traffic.libsyn.com/dickwall/JavaPosse373.mp3");
Media media = new Media(uri.toString()); 

To také funguje:

Media media = new Media("http://traffic.libsyn.com/dickwall/JavaPosse373.mp3");

Zkuste to:

import java.net.URI;
import java.net.URISyntaxException;
import javafx.application.Application;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.layout.StackPane;
import javafx.scene.media.Media;
import javafx.scene.media.MediaPlayer;
import javafx.scene.media.MediaView;
import javafx.stage.Stage;

public class PlayMP3 extends Application {

  @Override
  public void start(Stage primaryStage) throws URISyntaxException {

    StackPane root = new StackPane();

    URI uri = new URI("http://traffic.libsyn.com/dickwall/JavaPosse373.mp3");
    Media media = new Media(uri.toString());

    //OR Media media = new Media("http://traffic.libsyn.com/dickwall/JavaPosse373.mp3");
    MediaPlayer player = new MediaPlayer(media);
    player.setOnError(new Runnable() {
      @Override
      public void run() {
        System.out.println(media.getError().toString());
      }
    });

    player.setAutoPlay(true);
    root.getChildren().add(new MediaView(player));
    Scene scene = new Scene(root, 300, 250);
    primaryStage.setTitle("PlayMP3");
    primaryStage.setScene(scene);
    primaryStage.show();
  }

  public static void main(String[] args) {
    launch(args);
  }
}
Odpovězeno 20/10/2018 v 12:40
zdroj uživatelem

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more