Java QueryDsl generování kódu negeneruje Q třídu

hlasů
0

Dělám projekt Spring, kde jsem pomocí QueryDsl pro subjekty. Zachytil jsem tento projekt od několika měsíců zpět, kdy už jsem měl 1 generované třídy (QUser). Teď jsem udělal nový subjekt s názvem Oprávnění a upravil uživatelské účetní jednotky. Když jsem vytváření projektu se QUser nemění, a třída QPermission negeneruje jeden. Co dělám špatně? Zde je bytost a pom.xml pro QueryDsl.

@Entity
@Table(name = permission)
public class Permission {
  @Id
  @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
  private Long id;

  @Column(name = name, length = 100, nullable = false)
  private String name;


  public Long getId() {
    return id;
  }

  public void setId(Long id) {
    this.id = id;
 }

  public String getName() {
    return name;
  }
  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }
}

A pom.xml:

[..]
<build>
  <plugins>
    <plugin>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
    </plugin>
    <plugin>
      <groupId>com.mysema.maven</groupId>
      <artifactId>apt-maven-plugin</artifactId>
      <version>1.1.3</version>
      <executions>
        <execution>
          <goals>
            <goal>process</goal>
          </goals>
          <configuration>
            <outputDirectory>target/generated-sources/java</outputDirectory>
            <processor>com.querydsl.apt.jpa.JPAAnnotationProcessor</processor>
          </configuration>
        </execution>
      </executions>
    </plugin>
  </plugins>
</build>
[...]

Sledoval jsem v dokumentaci: http://www.querydsl.com/static/querydsl/3.2.0/reference/html/ch03s03.html Já používám IntelliJ IDEA a snažil volbu „Obnovit projekt“ stejně.

Položena 20/10/2018 v 11:42
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            


2 odpovědí

hlasů
1

Zde je pracovní pom.xml

<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>

  <groupId>org.hello</groupId>
  <artifactId>querydsl</artifactId>
  <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
  <packaging>jar</packaging>

  <name>querydsl</name>
  <url>http://maven.apache.org</url>

  <properties>
    <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
    <querydsl.version>4.1.0</querydsl.version>
  </properties>

  <dependencies>
    <dependency>
      <groupId>com.querydsl</groupId>
      <artifactId>querydsl-apt</artifactId>
      <version>${querydsl.version}</version>
      <scope>provided</scope>
    </dependency>

    <dependency>
      <groupId>com.querydsl</groupId>
      <artifactId>querydsl-jpa</artifactId>
      <version>${querydsl.version}</version>
    </dependency>

    <!-- https://mvnrepository.com/artifact/org.hibernate.javax.persistence/hibernate-jpa-2.0-api -->
    <dependency>
      <groupId>org.hibernate.javax.persistence</groupId>
      <artifactId>hibernate-jpa-2.0-api</artifactId>
      <version>1.0.1.Final</version>
    </dependency>


    <dependency>
      <groupId>org.slf4j</groupId>
      <artifactId>slf4j-log4j12</artifactId>
      <version>1.6.1</version>
    </dependency>
  </dependencies>


  <build>
    <plugins>
      <plugin>
        <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
        <version>3.7.0</version>
        <configuration>
          <source>1.8</source>
          <target>1.8</target>
        </configuration>
      </plugin>
      <plugin>
        <groupId>com.mysema.maven</groupId>
        <artifactId>apt-maven-plugin</artifactId>
        <version>1.1.3</version>
        <executions>
          <execution>
            <goals>
              <goal>process</goal>
            </goals>
            <configuration>
              <outputDirectory>target/generated-sources</outputDirectory>
              <processor>com.querydsl.apt.jpa.JPAAnnotationProcessor</processor>
            </configuration>
          </execution>
        </executions>
      </plugin>
    </plugins>
  </build>
</project>

a vytvořený třída:

/**
 * QPermission is a Querydsl query type for Permission
 */
@Generated("com.querydsl.codegen.EntitySerializer")
public class QPermission extends EntityPathBase<Permission> {

  private static final long serialVersionUID = -479242270L;

  public static final QPermission permission = new QPermission("permission");

  public final NumberPath<Long> id = createNumber("id", Long.class);

  public final StringPath name = createString("name");

  public QPermission(String variable) {
    super(Permission.class, forVariable(variable));
  }

  public QPermission(Path<? extends Permission> path) {
    super(path.getType(), path.getMetadata());
  }

  public QPermission(PathMetadata metadata) {
    super(Permission.class, metadata);
  }

}
Odpovězeno 20/10/2018 v 12:07
zdroj uživatelem

hlasů
1

Můžete zobrazit závislostí vám dát do pom.xml?

Udělal jsem několik testů, počínaje od nuly

Zde jsou závislostí:

<dependencies>
  ...
  <dependency>
    <groupId>com.querydsl</groupId>
    <artifactId>querydsl-apt</artifactId>
    <version>4.2.1</version>
  </dependency>
  <dependency>
    <groupId>com.querydsl</groupId>
    <artifactId>querydsl-jpa</artifactId>
    <version>4.2.1</version>
  </dependency>
  ...
</dependencies>

A plugin:

    <plugin>
      <groupId>com.mysema.maven</groupId>
      <artifactId>apt-maven-plugin</artifactId>
      <version>1.1.3</version>
      <executions>
        <execution>
          <phase>generate-sources</phase>
          <goals>
            <goal>process</goal>
          </goals>
          <configuration>
            <outputDirectory>${project.build.directory}/generated-sources</outputDirectory>
            <processor>com.querydsl.apt.jpa.JPAAnnotationProcessor</processor>
          </configuration>
        </execution>
      </executions>
    </plugin>

Kompletní zdrojový kód, který jsem se snažil vytvářet QFiles a to fungovalo:

https://github.com/githubjul/test-so-querydsl

Nemyslím spuštění projektu, pouze zkompilovat to ověřit, že funguje.

Odpovězeno 20/10/2018 v 12:32
zdroj uživatelem

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more