Jak se dostat upozornění na název třídy z vybrané volby ve vybrané značce pomocí jQuery?

hlasů
-2

Mám <select>tag se všemi možnostmi, které přicházejí z databáze. Co chci, aby se stalo, je, když jsem si vybrat na určitou možnost, chci se dostat název třídy, ale jsem stále Undefined, když jsem to udělat takhle. Proč se tohle děje?

HTML :

<select id=mySelect class=form-control get-this>
  <?php
       foreach ($res as $r) {
       ?>

   <option class=<?= $r->item_name ?> ><?= $r->item_name ?></option>


       <?php }
      ?>

    </select>

JavaScript :

<script>
    $('.get-this').on('change', function() { 
  var optionSelected = $(option:selected, this);
  var valueSelected = $('option:selected').attr('class'); 

alert($(this).find('option:selected').attr(class));

}); 
</script>
Položena 20/10/2018 v 11:54
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            


1 odpovědí

hlasů
0

Chcete-li získat název třídy prvku, použijte JavaScript jeho .classNamemajetek.

Syntax:

object.className

Příklad:

console.log(document.querySelector("#element").className);

Pro více tříd, použít classList(pouze u novějších verzí):

// Gets fourth class
console.log(document.querySelector("#element").classList[3];

Emulovat classListve starších verzích, využívání.split(/\s+/)

// Gets fourth class
console.log(document.querySelector("#element").className.split(/\+s/)[3];

Zdroj: Jak se dostat třídu klikli prvku

Edit: @Andreas pravdu. Kód, který již funguje a to doesnt muset být upravena.

console.log($("#element").attr("class"));

$("#js").text(document.querySelector("#element").className);
$("#jq").text($("#element").attr("class"));
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.1/jquery.min.js"></script>

<div id="element" class="my-class"></div>

<code>.className</code> returns: <span id="js"></span><br>
<code>.attr("class")</code> returns: <span id="jq"></span>

Odpovězeno 20/10/2018 v 12:22
zdroj uživatelem

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more