Url přímo v PyQt4 WebView

hlasů
0

Chtěl bych vědět, nejlepší způsob, jak udělat url přesměrování v PyQt WebView. Následující text je výňatek z mého kódu. Původně jsem to udělal s web.load(QtCore.QUrl(url))ovšem přijmu následující varování:

content-type missing in HTTP POST, defaulting to application/x-www-form-urlencoded

Použijte QNetworkRequest :: SetHeader (), aby tento problém vyřešit. Když se snažím používat QNetworkRequest třída nic se neděje.

class qt:

  def __init__(self):
    self.app=QApplication(sys.argv)

  def q(self, meth, url):
    t=meth
    url=url
    self.web=QWebView()
    self.web.load(QUrl(url))
    self.web.loadFinished.connect(t)
    self.web.show()
    self.app.exec_()

class run:

  def __init__(self,url):
    self.n=qt()
    self.n.q(self.method,url)

  def method(self):
    nurl=https://www.newurl.com
    #self.n.web.load(QtCore.QUrl(nurl))
    req = QtNetwork.QNetworkRequest()
    req.setRawHeader(content-type, application/x-www-form-urlencoded)
    self.nam = QtNetwork.QNetworkAccessManager()
    self.nam.get(req)

if __name__ == '__main__':
  url='https://www.oldurl.com/'
  i=run(url)
Položena 20/10/2018 v 11:55
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more