Automapper s C #

hlasů
0

Snažím se zvýšit výkon mého API s automapper. Vytvořil jsem cílovou DTO a mám zdroj mnodel již. Také jsem vytvořil mapování, ale když jsem map tuto chybu.

 The type arguments for method 'Enumerable.Select<TSource, TResult> 
 (IEnumerable<TSource>, Func<TSource, TResult>)' cannot be inferred from the 
 usage. Try specifying the type arguments explicitly.

Viz ukázkový kód níže

 [Route(StaffInfo/{*job_title})]
  public IHttpActionResult GetStaffInfoByTitle(string job_title)
  {

    var rStructure = _context.employeeinfo.Where(e => e.jobtitle.Contains(job_title)).ToList()
             .Select(Mapper.Map<employeeinfo, employeeinfoDto>);
    if (rStructure == null)
    {
      return NotFound();
    }

    return Ok(rStructure);
  }

DTO modelu

  public class employeeinfoDto
  {
  public string employee_number { get; set; }
  public string name { get; set; }
  public string companyname { get; set; }
  public int employee_id { get; set; }
  public Byte? linemanager { get; set; }
  }

Domian modelu

  public class employeeinfo
  { 
   public string employee_number { get; set; }
   public string name { get; set; }
   public string companyname { get; set; }
   public int employee_id { get; set; }
   public Byte? linemanager { get; set; }
  }

profil mapování

 Mapper.CreateMap<employeeinfo, employeeinfoDto>();
Položena 20/10/2018 v 11:55
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            


1 odpovědí

hlasů
0

Můžete použít rozšíření Queryable jako tak:

var rStructure = _context.employeeinfo.Where(e => e.jobtitle.Contains(job_title))
           .ProjectTo<employeeinfoDto>().ToList();
Odpovězeno 20/10/2018 v 14:04
zdroj uživatelem

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more