Jak mohu spočítat všechny platné čísla z binární reprezentace desetinné číslo? jako 1011 až 1110 je to také platné číslo

hlasů
1

Jako příklady lze uvést

ABC

1 2 3

369 428 797

Můžeme uvažovat A = 01 a B = 10 v binárním formátu. Pak existují dva možné způsoby: prohození dva bity A a dva bity B (jak je = 10, Bs = 01 binárně, 2 a 1 v desítkové reprezentaci), nebo ne míchání žádné bity.

číslo 2 se provádí stejným způsobem, ale nevím, jak na to .... v C ++ kódu je nějaká základní myšlenkou jsem chybí

Mohu použít kód najít všechny kombinace provázku k řešení ... ale to bude trvat příliš mnoho času na 10 ^ 9 lhůta je 1s

Tento kód zobrazuje všechny kombinace provázku

#include <stdio.h>
#include <string.h>

/* Function to swap values at two pointers */
void swap(char *x, char *y)
{
 char temp;
 temp = *x;
 *x = *y;
 *y = temp;
}

/* Function to print permutations of string
 This function takes three parameters:
 1. String
 2. Starting index of the string
 3. Ending index of the string. */
void permute(char *a, int l, int r)
{
 int i;
 if (l == r)
  printf(%s\n, a);
 else
 {
  for (i = l; i <= r; i++)
  {
   swap((a+l), (a+i));
   permute(a, l+1, r);
   swap((a+l), (a+i)); //backtrack
  }
 }
}

/* Driver program to test above functions */
int main()
{
 char str[] = 10000000000111111110101010101010101;
 int n = strlen(str);
 permute(str, 0, n-1);
 return 0;
}
Položena 20/10/2018 v 11:56
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more