C ++ Začátečník Infinite Loop Když Input nesprávný typ dat a pomoci vyhodnotit svůj kód

hlasů
1

Mám za úkol vytvořit program, o nabídce na bázi vypočítat plochu několika tvarů s použitím uživatelem definované funkce. Můj kód vytvoří nekonečnou smyčku, když uživatel zadat char místo celá řada. Co bych měl dělat? Také bych rád, kdyby někdo mohl vyhodnotit svůj kód, Je něco, co by se mělo změnit nebo upravit? Jsem stále nové C ++.

Vstup: 1. a 2. j

#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

float Circle(double r1);
float Rectangle(double length, double width);
float Triangle(float s1, float s2, float s3);
float Cylinder(double height, double r2);
float Square(double l1, double l2);

int main()
{ 
  char o, d;
  do
  {//List of what shapes the program can calculate
    cout << Calculator for area of shapes << endl;
    cout << endl;
    cout << List of Area: << endl;
    cout << A. Circle << endl;
    cout << B. Rectangle << endl;
    cout << C. Triangle << endl;
    cout << D. Cylinder << endl;
    cout << E. Square << endl;
    cout << X. Exit << endl;
    cout << endl;
    //Choose what shape to calculate
    cout << Please enter the area you wish to calculate: ;
    cin >> o;
    cout << endl;
    //Program determine what calculation to use
    switch (o)
    {
    case 'a'://For Circle
    case 'A':

      double r1;
      while (true)
      {
        cout << Radius of Circle: ;
        cin >> r1;
        if (r1 > 0)
        {
          Circle(r1);
          cout << endl;
          break;
        }
        else
        {// If the input is less than 0 an error message will occur and user need to reinput the data
          cout << ERROR! NOT A CIRCLE. Please input value more than 0. << endl;
        }
      }
      break;

    case 'b'://For Rectangle
    case 'B':
      double length, width;
      while (true)
      {
        cout << Length of Rectangle: ;
        cin >> length;
        cout << Width of Rectangle: ;
        cin >> width;
        if (length > 0 && width > 0)
        {
          Rectangle(length, width);
          cout << endl;
          break;
        }
        else
        {
          cout << ERROR! Not A Rectangle. Please input value more than 0 << endl;
        }
      }

    case 'c'://For Triangle
    case 'C':
      float s1, s2, s3;
      while (true)
      {
        cout << Length of side A: ;
        cin >> s1;
        cout << Length of side B: ;
        cin >> s2;
        cout << Length of side C: ;
        cin >> s3;
        if ((s1 + s2) > s3 && (s2 + s3) > s1 && (s3 + s1) > s2)
        {
          Triangle(s1, s2, s3);
          cout << endl;
          break;
        }
        else
        {
          cout << ERROR!!! NOT A TRIANGLE. Please input value more than 0 << endl;
        }
      }

    case 'd'://For Cylinder
    case 'D':
      double height, r2;
      cout << Radius of Cylinder: ;
      cin >> r2;
      cout << Height of Cylinder: ;
      cin >> height;
      while (true)
      {
        if (r2 > 0 && height > 0)
        {
          Cylinder(height, r2);
          break;
        }
        else
        {
          cout << ERROR!!! NOT A CYLINDER. Please input value more than 0 << endl;
        }
      }

    case 'e'://For Square
    case 'E':
      double l1, l2;
      while (true)
      {
        cout << Length of side 1: ;
        cin >> l1;
        cout << Length of side 2: ;
        cin >> l2;
        if (l1 > 0 && l2 > 0)
        {
          Square(l1, l2);
          break;
        }
        else
        {
          cout << ERROR!!! NOT A SQUARE. << endl;
        }
      }

    case 'x':
    case 'X'://Program end
      cout << ---- PROGRAM END ---- ;
      exit(0);

    default: // Error message occur if user don't
      cout << ERROR!! PLEASE INPUT RIGHT LETTER ;
      cout << endl;
    }
    // user can choose to use program again or not
    cout << Do you wish to continue using the calculator?(Y/N): ;
    cin >> d;
    cout << endl;

  } while (d == 'y' || d == 'Y');
    if (d == 'n' || d == 'N')
    {
      cout << ---- PROGRAM END ---- ;
    }

  return 0; 
}
float Circle(double r1)//Calculation for Circle
{
  double area;
  const double pi = 3.14; 
  area = pi * (r1 * r1); //Formula for area of Circle
  cout << Area of Circle: << area; 
  cout << endl;
  return 0;
}
float Rectangle(double length, double width)//Calculation for Rectangle
{
  double area;
  area = length * width;//Formula for area of Rectangle
  cout << Area of Rectangle: << area;
  cout << endl;
  return 0;
}
float Triangle(float s1, float s2, float s3)//Calculation for Triangle
{
  float area, s;
  s = (s1 + s2 + s3) / 2;
  area = sqrt(s * (s - s1) * (s - s2) * (s - s3));//Formula for area of Triangle
  cout << Area of triangle: << area << endl;
  cout << endl;
  return 0;
}
float Cylinder(double height, double r2)//Calculation for Cylinder
{
  double area; 
  const double pi = 3.14;
  area = 2 * pi * r2 * (r2 + height);//Formula for area of Cylinder
  cout << endl;
  return 0;
}
float Square(double l1, double l2)//Calculation for Square
{
  double area;
  area = l1 * l2;//Formula for area of Square
  cout << Area of Square: << area << endl;
  cout << endl;
  return 0;
}
Položena 20/10/2018 v 11:56
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            


1 odpovědí

hlasů
2

S float r1; cin >> r1;a non-numerické vstup, není nic spotřebované od vstupu. Opakování cin >> r1výsledky v nekonečné smyčce.

Co dělat?

 1. Zkontrolujte, zda cin >> r1byla úspěšná:if (cin >> r1) { /* process r1 */ }
 2. Pokud tomu tak není úspěšný, něco konzumovat nesprávné údaje: else { cin.clear(); cin.ignore(); }

std::ios::clear()

Nastaví chybové proud státní vlajky tím, že jim přiřazením hodnoty stavu. Ve výchozím nastavení přiřazuje std :: ios_base :: goodbit což má za následek vymazání všech chyb státní vlajky.

std::istream::ignore()

Extrakty a vyřadí znaky ze vstupního proudu do a včetně DELIM.

Příklad:

#include <iostream>
#include <limits>

int main()
{
 double value = 0.0;
 for (;;) {
  std::cout << "Value: ";
  if (std::cin >> value) {
   break; // success -> bail out of loop
  } else {
   std::cerr << "Wrong input!\n";
   std::cin.clear(); // reset state
   std::cin.ignore(std::numeric_limits<std::streamsize>::max(), '\n'); // consume wrong input
  }
 }
 std::cout << "Value: " << value << '\n';
 return 0;
}

Výstup:

Value: Hello
Wrong input!
Value: 1.23
Value: 1.23

Live Demo on coliru

Odpovězeno 20/10/2018 v 12:19
zdroj uživatelem

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more