Php soubor nelze vložit data do tabulky

hlasů
-2

Musím podpořit, prosím, můj PHP soubor nelze vložit odesílání dat z formuláře do SQL, ale když jsem použít konstantní hodnoty namísto $_POST['name']to funguje.

<?php
$servername = localhost;
$username = hostingo_usrproj;
$password = basel1990!;
$dbname = hostingo_project;

// Create connection
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);
// Check connection
if ($conn->connect_error) {
die(Connection failed: . $conn->connect_error);
} 


$name     =$_POST['name'];
$email    =$_POST{'email'];
$usrpassword =$_POST['usrpassword'];
$mobile    =$_POST['mobile'];$sql = INSERT INTO MyGuests (name, email, usrpassword, mobile )
VALUES ('$name', '$email', '$usrpassword', '$mobile');

if ($conn->query($sql) === TRUE) {
echo New record created successfully;
} else {
echo Error: . $sql . <br> . $conn->error;
 }

$conn->close();
?>
Položena 20/10/2018 v 11:56
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            


1 odpovědí

hlasů
2

$email    =$_POST{'email'];

dle mého myšlení je zde problém zkusit

$email    =$_POST['email'];
Odpovězeno 20/10/2018 v 12:31
zdroj uživatelem

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more