Testování s jasmínovou Sequelize TypeError: _models2.default.count není funkce

hlasů
0

Snažím se test mé databáze pomocí Jasmine. Já používám PostgreSQL s Sequelize. Tento model jsem testování je:

fishtype.js

import { sequelize, DataTypes } from '.';

const FishType = sequelize.define(
 'FishType',
 {
  name: {
   type: DataTypes.STRING(50),
   allowNull: false,
   unique: 'fishType_unique'
  }
 }
)

FishType.associate = function ({ FishingSpot }) {
 FishType.hasMany(FishingSpot, {
  foreignKey: {
   name: 'fishingSpotId',
   allowNull: true
  },
  as: 'fishingSpots',
 })
}

export default FishType;

Můj spec.js souboru je:

fishtype.spec.js

import FishType from '../../models';

describe('FishType', () => {
 it('should be accessed', () => {
  console.log(FishType.count())
  return FishType.count().then((count) => {
   expect(count).toEqual(0);
  });
 });
}) 

Po spuštění testování dostanu následující chybu:

  Failures:
1) FishType should be accessed
 Message:
  TypeError: _models2.default.count is not a function
 Stack:
    at <Jasmine>
    at UserContext.<anonymous> (E:/js/fishing-app/server/spec/model/fishType.spec.js:6:26)
  at <Jasmine>
  at runCallback (timers.js:810:20)
  at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
  at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:745:5)
Položena 20/10/2018 v 12:58
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            


1 odpovědí

hlasů
0

I chybělo mi index.js soubor ve složce modely a model sám nebyl „viditelný“ pro sequelize

Odpovězeno 22/10/2018 v 06:00
zdroj uživatelem

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more