Navigace Architecture Component - Login Button - createNavigateOnClickListener

hlasů
0

Já používám butterknife a fragmenty. Nemohu přejít na jinou stránku v ovládacích prvcích přihlášení.

 @OnClick(R.id.btnLogin)
  public void onBtnLoginClicked() {
    ...
    if (AndroidUtils.isInternetAvailable(context)) {
     ...
     Navigation.createNavigateOnClickListener(R.id.action_LoginF_to_MainF, null);
    }
  }
Položena 20/10/2018 v 13:17
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            


1 odpovědí

hlasů
0

jsem vyřešil problém.

Navigation.findNavController(getActivity(), R.id.my_main_host_fragment).navigate(R.id.action_LoginF_to_MainF);
Odpovězeno 22/10/2018 v 06:24
zdroj uživatelem

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more