Android: Location.distanceTo nefunguje správně?

hlasů
13

Mám problém výpočtu vzdálenost při použití Location.distanceTometody.

private class MyLocationOverlay1 extends MyLocationOverlay {
  @Override
  public void drawMyLocation(Canvas canvas, MapView mapView, Location lastFix, GeoPoint myLocation, long when) 
    super.drawMyLocation(canvas,mapView,lastFix,myLocation,when);

    Location bLocation = new Location(reverseGeocoded);
    bLocation.setLatitude(FindList.gpslat);      // Value = 3.294391E7
    bLocation.setLongitude(FindList.gpslong);     // Value = -9.6564615E7
    Location aLocation = new Location(reverseGeocoded);
    aLocation.setLatitude(myLocation.getLatitudeE6());  // Value = 3.2946164E7
    aLocation.setLongitude(myLocation.getLongitudeE6()); // Value = -9.6505141E7
    aLocation.set(aLocation);  // Don't think I need this  
    bLocation.set(bLocation);  // Don't think I need this either

    int distance = (int)aLocation.distanceTo(bLocation); // Value = 12637795 ???
    String str = ( + String.valueOf(distance) + meters);
  }
}

Může mi někdo říct, proč mi je můj výpočet vzdálenosti ukazuje 12,637,795 měřidla?

Položena 10/02/2009 v 08:09
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            


1 odpovědí

hlasů
14

Měli byste Upravit řádky:

aLocation.setLatitude(myLocation.getLatitudeE6() / 1e6);
aLocation.setLongitude(myLocation.getLongitudeE6() / 1e6);

A odebrat řádky:

aLocation.set(aLocation);
bLocation.set(bLocation);
Odpovězeno 10/02/2009 v 09:25
zdroj uživatelem

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more