vlají jak mohu vytvořit kruh animace, jako je tento?

hlasů
-2

Chtěl bych realizovat kruh animace pro profilový obrázek jako Instagram příběhu něco takového to .
Jak mohu dosáhnout?

Položena 07/11/2018 v 23:51
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            


1 odpovědí

hlasů
2

Můžete zkusit pomocí dashed_circle balíček vytvořit Instagram příběh jako kružnice (podívejte se na obrázek níže). Chcete-li vytvořit jednoduchou verzi předení můžete přidat dvě rotace pomocí Transform.rotate konstruktoru.

První otáčení musí být rodič widget čárkované kružnice. Druhé střídání by mělo obklopovat dětskou widget přerušovanou kruhu s opačným úhlem první rotace.

Chcete-li vytvořit efekt pomlčky slowling sloučení do jedné lince, můžete pomalu klesá vlastnost mezerou dashed_circle.

Dal jsem to zkusit a snažil jsem se na rychlý demo, aby zobrazoval implementaci příklad:

Bill Gates Story

import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:dashed_circle/dashed_circle.dart';

void main() => runApp(new MyApp());

class MyApp extends StatelessWidget {
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return new MaterialApp(
   title: 'Flutter Demo',
   theme: new ThemeData(),
   home: Scaffold(
    body: Center(
     child: RotateAnimationDemo(),
    ),
   ),
  );
 }
}

class RotateAnimationDemo extends StatefulWidget {
 @override
 State<StatefulWidget> createState() => RotateAnimationDemoState();
}

class RotateAnimationDemoState extends State<RotateAnimationDemo>
  with SingleTickerProviderStateMixin {
 AnimationController controller;

 Animation base;
 Animation inverted;
 Animation gap;

 @override
 void initState() {
  super.initState();

  controller =
    AnimationController(vsync: this, duration: Duration(seconds: 3));

  base = CurvedAnimation(parent: controller, curve: Curves.easeOut);

  inverted = Tween<double>(begin: 0.0, end: -1.0).animate(base);

  gap = Tween<double>(begin: 3.0, end: 0.0).animate(base)
   ..addListener(() {
    setState(() {});
   });
 }

 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return GestureDetector(
   onTap: () => controller.forward(),
   child: RotationTransition(
    turns: base,
    child: DashedCircle(
     gapSize: gap.value,
     dashes: 20,
     color: Colors.deepOrange,
     child: RotationTransition(
      turns: inverted,
      child: Padding(
       padding: const EdgeInsets.all(7.0),
       child: CircleAvatar(
        radius: 60.0,
        backgroundImage: NetworkImage(
          'https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/71/Bill_Gates_Buys_Skype_%285707954468%29.jpg/2560px-Bill_Gates_Buys_Skype_%285707954468%29.jpg'),
       ),
      ),
     ),
    ),
   ),
  );
 }
}
Odpovězeno 08/11/2018 v 13:28
zdroj uživatelem

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more