SiteMapPath zmizí na podstránku

hlasů
0

Z nějakého důvodu se na mé straně zmizí moje SiteMapPath.

Struktura webu:

WebApp
-Default.aspx
-> Reports\
----Default.aspx
----MyReport.aspx

Web.sitemap

<?xml version=1.0 encoding=utf-8 ?>
<siteMap xmlns=http://schemas.microsoft.com/AspNet/SiteMap-File-1.0 >
 <siteMapNode url=~/Default.aspx title=Overview description=Overview>
  <siteMapNode url=~/Reports/Default.aspx title=Reports description=Reports >
   <siteMapNode url=~/Reports/MyReport.aspx title=MyReport description=MyReport />
  </siteMapNode>
 </siteMapNode>
</siteMap>

SiteMapPath se zobrazí, když jsem na přehledové stránce stránky zprávy, ale nikoli stránky MyReport. S sitemap vázán na stromu vidím všechny své uzly správně.

Pracuje - ukazuje mi na MyReport Stránka

<asp:TreeView ID=TreeView1 runat=Server DataSourceID=SitePathDataSource>
</asp:TreeView>

Zmizí MyReport stránce, ale vidět na všechny ostatní

<asp:SiteMapPath ID=SiteMapPath1 runat=server DataSourceID=SitePathDataSource>
</asp:SiteMapPath>
Položena 10/02/2009 v 20:50
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            


3 odpovědí

hlasů
0

Nejsem zrovna odborník na toto téma. Já jsem prostě vyzkoušet na svých stránkách, a fungovalo to dobře. Jediný rozdíl mezi tím, co dělám, a to váš nejsem zadáním názvu souboru na nadřazeného uzlu. I když jsem trochu narazil do té jedné, protože jsem nemohl mít stejnou cestu dvakrát v mém sitemap.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<siteMap xmlns="http://schemas.microsoft.com/AspNet/SiteMap-File-1.0" > 
  <siteMapNode url="~/Default.aspx" title="Overview" description="Overview">  
    <siteMapNode url="~/Reports/" title="Reports" description="Reports" >   
      <siteMapNode url="~/Reports/Default.aspx" title="Reports Home" description="Home" />
      <siteMapNode url="~/Reports/MyReport.aspx" title="MyReport" description="MyReport" />  
    </siteMapNode> 
  </siteMapNode>
</siteMap>
Odpovězeno 10/02/2009 v 21:17
zdroj uživatelem

hlasů
0

Jaká je adresa URL ve vašem prohlížeči, pokud není zobrazen ovládací prvek? Vsadím se, že máte hodnotu QueryString nebo něco, co neodpovídá zprávy / Myreport.aspx. Pokud cesta stránky neodpovídá položky přesně ve sitemapnode nebude zobrazovat.

Odpovězeno 25/03/2009 v 19:06
zdroj uživatelem

hlasů
0

Přiřadit mapa webu poskytovatele v Page_Load stránku

SiteMapPath1.SiteMapProvider = "DefaultSiteMap"

uvnitř web.config

  <siteMap defaultProvider="DefaultSiteMap" enabled="true">
<providers>
<add name="DefaultSiteMap" type="System.Web.XmlSiteMapProvider" siteMapFile="~\SiteMaps
\Default.sitemap" />
</providers>

Odpovězeno 21/10/2014 v 20:34
zdroj uživatelem

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more