Pokusu o otevření souboru na kartě konkrétního

hlasů
1

Snažím se dostat soubor otevřít na kartě konkrétního ale jsem bojovat. Vím, že je tu něco, s umístěním v pořádku. Snažil jsem se přidat závorky a jiné formátování opravit umístění, ale práci nic není.

strPath = G:\Budgets and Financial\CLT Budget Templates\
strFile = Belle Grove Manor.xlsx
strSheet = Sheet1
strRng = Range(E2).Address(2, 5, xlR1C1)
strRef = ' & strPath & [ & strFile & ] & strSheet & '! & strRng
Workbooks.Open (strRef)
Položena 27/11/2018 v 17:45
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            


2 odpovědí

hlasů
1

Funguje to?

Sub openWB()

  strPath = "G:\Budgets and Financial\CLT Budget Templates\"
  strFile = "Belle Grove Manor.xlsx"
  strSheet = "Sheet1"
  strRng = "E2"
  strRef = strPath & strFile

  Dim newWB As Workbook
  Set newWB = Workbooks.Open(strRef)
  newWB.Sheets(strSheet).Select
  newWB.Sheets(strSheet).Range(strRng ).Select

End Sub
Odpovězeno 28/11/2018 v 09:13
zdroj uživatelem

hlasů
0

Zde je další odpověď, která chrání před list skryto.

 Sub OpenAndSheet()

    Dim strPath As String: strPath = "G:\Budgets and Financial\CLT Budget Templates\Belle Grove Manor.xlsx"""
    Dim strSheet As String: strSheet = "Sheet1"
    Dim strRng As String: strRng = "E2"

    Dim WBK As Workbook: Set WBK = Workbooks.Open(strRef)

    Dim WS As Worksheet: Set WS = WBK.Sheets(strSheet)

    With WS
      .Visible = xlSheetVisible
      .Activate
      .Range(strRng).Select
    End With

 End Sub
Odpovězeno 13/12/2018 v 00:00
zdroj uživatelem

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more