Jak vzít dvojí integrál akcelerační vektoru v pythonu

hlasů
0

Jsem získal data z akcelerometru z mého telefonu. Jak mohu mít dvojí integrál mé vektoru zrychlení získat celkovou vzdálenost?

ex:

    AccX   AccY   AccZ
 0  0.020096 -0.143387 -1.061035
 1  -0.013672 -0.152222 -1.036697
 2  -0.045670 -0.163391 -0.985840
 3  -0.066589 -0.162537 -0.964951
 4  -0.069229 -0.140442 -0.950302
 5  -0.069229 -0.140442 -0.950302
 6  -0.042938 -0.132843 -0.963333

Jsem za předpokladu, že integrál bude vypadat

integrál (<accX, accY, accZ>) t dt

a já jsem se snažil použít scipy.integrate pro výpočet intergrals.

Položena 27/11/2018 v 17:47
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more