Údaje laravel databáze nahrávka kolony do druhé tabulce

hlasů
0

V současné době mám 3 stůl a tam má dvě tabulka již spojily, aby mi získat některá data. Teď už stačí jen vzít jeden ze sloupců v tabulce třetí pak přechází na připojila tabulky.

  $qryBlder = function ($qry) {
    $qry->join('branch_product', 'products.id', '=', 'branch_product.product_id')
      ->select('products.id', 'products.sku', 'products.name', 'branch_product.available_stock', 'branch_product.avg_cost')
      ->where(function ($qry) {
        if (Branch::getId() > 0) {
          $qry->where('branch_product.branch_id', '=', Branch::getId());
        }
      })
      ->orderBy('products.sku');
    if (Input::get('show_all', 0) == 0) {
      $qry->where('branch_product.available_stock', '>', 0);
    }
    return $qry;
  };

  $queryInv = Inventory_log::selectRaw('product_id')
        ->whereBetween('inventory_logs.log_date',array($init['startdate'], $init['enddate']))
        ->addSelect(DB::raw('SUM(qty) AS total'))
        ->where('type','=' ,'as')
        ->groupBy('product_id')
        ->get();

& QryBlder a $ queryInv pracuje nyní v pořádku. Snažím se projít Inventory_log qty sloupec tabulky Produkty, které mi umožní získat qty celkem jako products.qty. Nicméně, sloupec tabulky stále nebyl nalezen v tabulce produktů.

Položena 27/11/2018 v 17:54
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more