Stav HTTP 404 Chyba při spuštění klonovaného projekt z github na Tomcat 9.0

hlasů
2

Vytvořil jsem jednoduchý jarní MVC webové aplikace a po úspěšném chodu na serveru jsem tlačil ho na github. Později jsem klonoval tento projekt a dovezli ho jako maven projektu, jak je uvedeno níže (nyní je již importována)

zadejte

Teď se snažím jej spustit, ale bohužel jsem si HTTP Status 404chybu:

zadejte

Nov 27, 2018 9:58:50 PM org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener log
INFO: Server version:    Apache Tomcat/9.0.13
Nov 27, 2018 9:58:50 PM org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener log
INFO: Server built:     Nov 2 2018 14:27:55 UTC
Nov 27, 2018 9:58:50 PM org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener log
INFO: Server number:     9.0.13.0
Nov 27, 2018 9:58:50 PM org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener log
INFO: OS Name:        Windows 10
Nov 27, 2018 9:58:50 PM org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener log
INFO: OS Version:      10.0
Nov 27, 2018 9:58:50 PM org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener log
INFO: Architecture:     amd64
Nov 27, 2018 9:58:50 PM org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener log
INFO: Java Home:       C:\Program Files\Java\jre1.8.0_191
Nov 27, 2018 9:58:50 PM org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener log
INFO: JVM Version:      1.8.0_191-b12
Nov 27, 2018 9:58:50 PM org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener log
INFO: JVM Vendor:      Oracle Corporation
Nov 27, 2018 9:58:50 PM org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener log
INFO: CATALINA_BASE:     C:\Users\Alexander\eclipse-workspace\.metadata\.plugins\org.eclipse.wst.server.core\tmp0
Nov 27, 2018 9:58:50 PM org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener log
INFO: CATALINA_HOME:     C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 9.0
Nov 27, 2018 9:58:50 PM org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener log
INFO: Command line argument: -Dcatalina.base=C:\Users\Alexander\eclipse-workspace\.metadata\.plugins\org.eclipse.wst.server.core\tmp0
Nov 27, 2018 9:58:50 PM org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener log
INFO: Command line argument: -Dcatalina.home=C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 9.0
Nov 27, 2018 9:58:50 PM org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener log
INFO: Command line argument: -Dwtp.deploy=C:\Users\Alexander\eclipse-workspace\.metadata\.plugins\org.eclipse.wst.server.core\tmp0\wtpwebapps
Nov 27, 2018 9:58:50 PM org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener log
INFO: Command line argument: -Djava.endorsed.dirs=C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 9.0\endorsed
Nov 27, 2018 9:58:50 PM org.apache.catalina.startup.VersionLoggerListener log
INFO: Command line argument: -Dfile.encoding=Cp1252
Nov 27, 2018 9:58:50 PM org.apache.catalina.core.AprLifecycleListener lifecycleEvent
INFO: The APR based Apache Tomcat Native library which allows optimal performance in production environments was not found on the java.library.path: [C:\Program Files\Java\jre1.8.0_191\bin;C:\Windows\Sun\Java\bin;C:\Windows\system32;C:\Windows;C:/Program Files/Java/jre1.8.0_191/bin/server;C:/Program Files/Java/jre1.8.0_191/bin;C:/Program Files/Java/jre1.8.0_191/lib/amd64;C:\Program Files\Microsoft MPI\Bin\;C:\OracleHome\bin;C:\Program Files (x86)\Common Files\Oracle\Java\javapath;C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Windows\System32\OpenSSH\;C:\Program Files\dotnet\;C:\Program Files\Microsoft SQL Server\130\Tools\Binn\;C:\Program Files\Microsoft SQL Server\Client SDK\ODBC\130\Tools\Binn\;C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\140\Tools\Binn\;C:\Program Files\Microsoft SQL Server\140\Tools\Binn\;C:\Program Files\Microsoft SQL Server\140\DTS\Binn\;C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\150\DTS\Binn\;C:\Program Files (x86)\dotnet\;C:\Program Files\Git\cmd;C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\110\DTS\Binn\;C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\120\DTS\Binn\;C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\130\DTS\Binn\;C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\140\DTS\Binn\;C:\Program Files\nodejs\;C:\Users\Alexander\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps;C:\Users\Alexander\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code\bin;C:\Users\Alexander\.dotnet\tools;C:\Users\Alexander\AppData\Local\GitHubDesktop\bin;C:\Users\Alexander\AppData\Roaming\npm;C:\Windows\system32;;.]
Nov 27, 2018 9:58:50 PM org.apache.coyote.AbstractProtocol init
INFO: Initializing ProtocolHandler [http-nio-8089]
Nov 27, 2018 9:58:50 PM org.apache.tomcat.util.net.NioSelectorPool getSharedSelector
INFO: Using a shared selector for servlet write/read
Nov 27, 2018 9:58:50 PM org.apache.coyote.AbstractProtocol init
INFO: Initializing ProtocolHandler [ajp-nio-8010]
Nov 27, 2018 9:58:50 PM org.apache.tomcat.util.net.NioSelectorPool getSharedSelector
INFO: Using a shared selector for servlet write/read
Nov 27, 2018 9:58:50 PM org.apache.catalina.startup.Catalina load
INFO: Initialization processed in 795 ms
Nov 27, 2018 9:58:51 PM org.apache.catalina.core.StandardService startInternal
INFO: Starting service [Catalina]
Nov 27, 2018 9:58:51 PM org.apache.catalina.core.StandardEngine startInternal
INFO: Starting Servlet Engine: Apache Tomcat/9.0.13
Nov 27, 2018 9:58:51 PM org.apache.jasper.servlet.TldScanner scanJars
INFO: At least one JAR was scanned for TLDs yet contained no TLDs. Enable debug logging for this logger for a complete list of JARs that were scanned but no TLDs were found in them. Skipping unneeded JARs during scanning can improve startup time and JSP compilation time.
Nov 27, 2018 9:58:51 PM org.apache.coyote.AbstractProtocol start
INFO: Starting ProtocolHandler [http-nio-8089]
Nov 27, 2018 9:58:52 PM org.apache.coyote.AbstractProtocol start
INFO: Starting ProtocolHandler [ajp-nio-8010]
Nov 27, 2018 9:58:52 PM org.apache.catalina.startup.Catalina start
INFO: Server startup in 1088 ms

Viděl jsem několik podobných témat a zdá se, že je vše v pořádku:

zadejte

zadejte

Co jsem chybí?

Aktualizace 1:

https://github.com/AlexDev5/javaTesting

Aktualizace 2:

https://www.youtube.com/watch?v=CiTrERL4Htw&t=12s

Položena 27/11/2018 v 17:55
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more