Třepetání - jak přidat tlačítko Hotovo v číselné klávesnice v třepetání

hlasů
1

Snažím se přidat tlačítko Hotovo na vstupu typu čísla pro TextFormField v chvění, ale nemohl jsem schopen dělat that.please pomoci s řešením.

kód:

TextFormField(
     key: Key(keyValue),
     initialValue: valueBuilder,
     onSaved: (text) {
      fieldsController.text = text.trim();
     },
     inputFormatters: [inputFormatters],
     keyboardType: TextInputType.phoneNumber,)

Chci vytvořit klávesnici, jako je tento . Pro zadávání textu pole formuláře.

Položena 27/11/2018 v 17:56
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            


2 odpovědí

hlasů
1

Právě jsem vytvořil balíček pro ni základní kroky k současným klávesnic.

zadejte popis obrázku zde

Můžete se podívat zde:

https://pub.dartlang.org/packages/keyboard_actions

využití:

  import 'package:flutter/material.dart';
  import 'package:keyboard_actions/keyboard_actions.dart';

   //...
   FocusNode _nodeText1 = FocusNode();
   FocusNode _nodeText2 = FocusNode();
   FocusNode _nodeText3 = FocusNode();
   FocusNode _nodeText4 = FocusNode();
   FocusNode _nodeText5 = FocusNode();

   @override
   Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
     appBar: AppBar(
      title: Text("Keyboard Actions Sample"),
     ),
     body: FormKeyboardActions(
      keyboardActionsPlatform: KeyboardActionsPlatform.ALL, //optional
      keyboardBarColor: Colors.grey[200], //optional
      nextFocus: true, //optional
      actions: [
       KeyboardAction(
        focusNode: _nodeText1,
       ),
       KeyboardAction(
        focusNode: _nodeText2,
        closeWidget: IconButton(
         icon: Icon(Icons.close),
         onPressed: () {},
        ),
       ),
       KeyboardAction(
        focusNode: _nodeText3,
        onTapAction: () {
         showDialog(
           context: context,
           builder: (context) {
            return AlertDialog(
             content: Text("Custom Action"),
             actions: <Widget>[
              FlatButton(
               child: Text("OK"),
               onPressed: () => Navigator.of(context).pop(),
              )
             ],
            );
           });
        },
       ),
       KeyboardAction(
        focusNode: _nodeText4,
        displayCloseWidget: false,
       ),
       KeyboardAction(
        focusNode: _nodeText5,
        closeWidget: Padding(
         padding: EdgeInsets.all(5.0),
         child: Text("CLOSE"),
        ),
       ),
      ],
      child: Padding(
       padding: const EdgeInsets.all(15.0),
       child: SingleChildScrollView(
        child: Column(
         crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
         children: <Widget>[
          TextField(
           keyboardType: TextInputType.number,
           focusNode: _nodeText1,
           decoration: InputDecoration(
            hintText: "Input Number",
           ),
          ),
          TextField(
           keyboardType: TextInputType.text,
           focusNode: _nodeText2,
           decoration: InputDecoration(
            hintText: "Input Text with Custom Close Widget",
           ),
          ),
          TextField(
           keyboardType: TextInputType.number,
           focusNode: _nodeText3,
           decoration: InputDecoration(
            hintText: "Input Number with Custom Action",
           ),
          ),
          TextField(
           keyboardType: TextInputType.text,
           focusNode: _nodeText4,
           decoration: InputDecoration(
            hintText: "Input Text without Close Widget",
           ),
          ),
          TextField(
           keyboardType: TextInputType.number,
           focusNode: _nodeText5,
           decoration: InputDecoration(
            hintText: "Input Number with Custom Close Widget",
           ),
          ),
         ],
        ),
       ),
      ),
     ),
    );
   }
Odpovězeno 05/12/2018 v 16:28
zdroj uživatelem

hlasů
0

Změna

keyboardType: TextInputType.number

na

keyboardType: TextInputType.numberWithOptions(signed: true, decimal: true)
Odpovězeno 17/07/2019 v 14:30
zdroj uživatelem

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more