AttributeError: Modul ‚numpy‘ nemá atribut ‚__version__‘ je zobrazen i po aktualizaci NumPy verzi

hlasů
0

Snažím se spustit hosty kód,

 import numpy as np 
 from matplotlib import pyplot as plt 

 x = np.arange(1,11) 
 y = 2 * x + 5 
 plt.title(Matplotlib demo) 
 plt.xlabel(x axis caption) 
 plt.ylabel(y axis caption) 
 plt.plot(x,y) 
 plt.show()

chyba jsem stále je,

Traceback (most recent call last):
 File D:/pyfile/numpy.py, line 1, in <module>
  import numpy as np
 File D:\pyfile\numpy.py, line 2, in <module>
  from matplotlib import pyplot as plt
 File D:\python\lib\site-packages\matplotlib\__init__.py, line 210, in <module>
  if not compare_versions(numpy.__version__, __version__numpy__):
AttributeError: module 'numpy' has no attribute '__version__'

Jsem začátečník na Numpy tak neschopný přijít na řešení již byly poskytnuty, a také jsem nenašel žádnou přesnou shodu tohoto problému. jak ho vyřešit?

Položena 27/11/2018 v 17:58
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more