Proč se rekvizita není aktualizován na své podřízené složky v mém testu?

hlasů
0

Níže jsou uvedeny příslušné části mé složky ke zkoušce. Snažím se otestovat svou složku otevřením Snackbara klepnutím na tlačítko Zavřít v SnackbarContentWrapperkomponentě, která je ve 3. úrovni vnoření.

onSuccess() {
  this.setState({
    snackbarOpen: true,
    snackbarVariant: 'success',
    snackbarMsg: 'A super useful message'
  })
}

render() {
  return (
    <>
      ...some stuff...

      <MyForm
        beginAjaxCall={this.beginAjaxCall}
        endAjaxCall={this.endAjaxCall}
        onSuccess={this.onSuccess}
        onError={this.onError}
        onSave={save}
      />
      <Snackbar
        anchorOrigin={{
          vertical: 'bottom',
          horizontal: 'left'
        }}
        open={this.state.snackbarOpen}
        autoHideDuration={6000}
        onClose={this.onSnackbarClose}
      >
        <SnackbarContentWrapper
          onClose={this.onSnackbarClose}
          variant={this.state.snackbarVariant}
          message={this.state.snackbarMsg}
        />
      </Snackbar>
    </>
  )
}

To je můj test:

  it('state reflects closing the snackbar', () => {
    const page = mount(<MyPage/>),
      form = page.find(MyForm),
      snackbar = page.find(Snackbar),
      snackbarContent = snackbar.find(SnackbarContentWrapper)

    // test snackbar is closed at start (this passes)
    expect(page.state().snackBarOpen).toBeFalsy()

    // call the prop on form which calls the class method, onSuccess
    form.props().onSuccess()

    // (this passes)
    expect(page.state().snackbarOpen).toBeTruthy()

    page.update()
    snackbar.update()

    console.log(page.state().snackbarOpen) // true
    console.log(snackbar.props()) // false - should match state of page

    const button = snackbarContent.find('button')

    // crashes here
    button.simulate('click')

    expect(page.state().snackbarOpen).toBeFalsy()
  })

snackbar.props().openje nastavena na hodnotu false, přestože page.state().snackbarOpenje nastavena na hodnotu true.

Další zvláštností je to, že jsem stále chybu, Method „simulovat“ je míněn jen aby byl spuštěn na jednom uzlu. 0 nalezeno místo. když se snaží simulovat tlačítkem myši. Nicméně, když jsem se přihlásit do HTML snackbar, vidím html generované od dítěte snackbarContent, včetně tlačítka.

Pracoval jsem na tom několik hodin a já jsem udělal něco podobné na to, aby simulovaly kliknutí na tlačítko úspěšně, takže jsem na rozpacích zde.

Položena 27/11/2018 v 17:59
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            


1 odpovědí

hlasů
0

Myslel jsem na to poté, co narážíte na neškodná poznámka v GitHub příspěvku. Problém je, že podřízené složky se opírá o re-omítka musí být nalezeno ( .find()ed?) Poté .update() , ne dříve. Jsou neměnné od v3, takže proměnné nebude aktuální, pokud sídlí v horní části testu jako jsem učinil. Takže, pevná test:

it('state reflects closing the snackbar', () => {
  const page = mount(<MyPage/>),
    form = page.find(MyForm)

  // test snackbar is closed at start
  expect(page.state().snackBarOpen).toBeFalsy()

  // call the prop on form
  form.props().onSuccess()

  // on success, the snackbar should pop open
  expect(page.state().snackbarOpen).toBeTruthy()

  page.update()

  // **must grab components after** the update
  // to reflect their current state
  const snackbar = page.find(Snackbar),
    snackbarContent = snackbar.find(SnackbarContentWrapper),
    button = snackbarContent.find('button')

  // close the snackbar
  button.simulate('click')

  // state and prop are set back to closed
  expect(page.state().snackbarOpen).toBeFalsy()
})

Za to, že mé tvrzení bylo dobré jít s aktuálním stavem / rekvizity.

Odpovězeno 28/11/2018 v 13:44
zdroj uživatelem

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more