Jak sloučit po sobě jdoucí řádky, jejichž sloupce NaN

hlasů
2

Mám tento druh dat, která to zblázním. Zdrojem je pdf soubor, který jsem četl s tabula extrahovat tabulky. Problém je v tom, že některé řádky tabulky jsou víceřádkové v tomto dokumentu, a to je, jak vidím svůj výstup.

> sub_df.iloc[85:95]
1   Acronym   Meaning
86   ABC    Aaaaa Bbbbb Ccccc
87   CDE    Ccccc Ddddd Eeeee
88   NaN    Fffff Ggggg 
89   FGH    NaN
90   NaN    Hhhhh
91   IJK    Iiiii Jjjjj Kkkkk
92   LMN    Lllll Mmmmm Nnnnn
93   OPQ    Ooooo Ppppp Qqqqq
94   RST    Rrrrr Sssss Ttttt
95   UVZ    Uuuuu Vvvvv Zzzzz

Chtěl bych, aby se něco takového.

> sub_df.iloc[85:95]
1   Acronym   Meaning
86   ABC    Aaaaa Bbbbb Ccccc
87   CDE    Ccccc Ddddd Eeeee
88   FGH    Fffff Ggggg Hhhhh   
91   IJK    Iiiii Jjjjj Kkkkk
92   LMN    Lllll Mmmmm Nnnnn
93   OPQ    Ooooo Ppppp Qqqqq
94   RST    Rrrrr Sssss Ttttt
95   UVZ    Uuuuu Vvvvv Zzzzz

Jsem zápasí s combine_first takto:

sub_df.iloc[[88]].combine_first(sub_df.iloc[[87]])

ale výsledek není to, co jsem očekával.

Také řešení s groupby by ocenili.

Poznámka: index není důležitý a může být vynulován. Jen se chci připojit několik po sobě jdoucí řádky, jejichž sloupce NaN a pak vypsat do CSV, takže jsem je nepotřebují.

Položena 19/12/2018 v 12:14
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            


3 odpovědí

hlasů
2

Zkusme to:

df = df.assign(Meaning = df['Meaning'].ffill())
mask = ~((df.Meaning.duplicated(keep='last')) & df.Acronym.isnull())

df = df[mask]

df = df.assign(Acronym = df['Acronym'].ffill())

df_out = df.groupby('Acronym').apply(lambda x: ' '.join(x['Meaning'].str.split('\s').sum())).reset_index()

Výstup:

 Acronym         0
0   ABC Aaaaa Bbbbb Ccccc
1   CDE Ccccc Ddddd Eeeee
2   FGH Fffff Ggggg Hhhhh
3   IJK Iiiii Jjjjj Kkkkk
4   LMN Lllll Mmmmm Nnnnn
5   OPQ Ooooo Ppppp Qqqqq
6   RST Rrrrr Sssss Ttttt
7   UVZ Uuuuu Vvvvv Zzzzz
Odpovězeno 19/12/2018 v 12:29
zdroj uživatelem

hlasů
2

To je docela záludná otázka ani ffill, a bfillbude pracovat na tuto otázku

s1=(~(df.Acronym.isnull()|df.Meaning.isnull())) # create the group
s=s1.astype(int).diff().ne(0).cumsum() # create the group for each bad line it will assign the single id 
bad=df[~s1]# we just only change the bad one 
good=df[s1]# keep the good one no change 


bad=bad.groupby(s.loc[bad.index]).agg({'1':'first','Acronym':'first','Meaning':lambda x : ''.join(x[x.notnull()])})


pd.concat([good,bad]).sort_index()
Out[107]: 
  1 Acronym      Meaning
0 86   ABC Aaaaa Bbbbb Ccccc
1 87   CDE Ccccc Ddddd Eeeee
2 88   FGH Fffff Ggggg Hhhhh
5 91   IJK Iiiii Jjjjj Kkkkk
6 92   LMN Lllll Mmmmm Nnnnn
7 93   OPQ Ooooo Ppppp Qqqqq
8 94   RST Rrrrr Sssss Ttttt
9 95   UVZ Uuuuu Vvvvv Zzzzz
Odpovězeno 19/12/2018 v 13:04
zdroj uživatelem

hlasů
2

Zde je přístup pomocí numpy.wheredělat podmíněné výplň:

df['Acronym'] = np.where(df[['Acronym']].assign(Meaning=df.Meaning.shift()).isna().all(1),
             df.Acronym.ffill(),
             df.Acronym.bfill())

clean_meaning = df.dropna().groupby('Acronym')['Meaning'].apply(lambda x : ' '.join(x)).to_frame()

df_new = (df[['1', 'Acronym']]
     .drop_duplicates(subset=['Acronym'])
     .merge(clean_meaning,
         left_on='Acronym',
         right_index=True))

[out]

  1 Acronym      Meaning
0 86   ABC Aaaaa Bbbbb Ccccc
1 87   CDE Ccccc Ddddd Eeeee
2 88   FGH Fffff Ggggg Hhhhh
5 91   IJK Iiiii Jjjjj Kkkkk
6 92   LMN Lllll Mmmmm Nnnnn
7 93   OPQ Ooooo Ppppp Qqqqq
8 94   RST Rrrrr Sssss Ttttt
9 95   UVZ Uuuuu Vvvvv Zzzzz
Odpovězeno 19/12/2018 v 13:18
zdroj uživatelem

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more