Android BaseAdapter: poloha není opravdu pozice?

hlasů
3

Jsem tak zmatená, když můj seznam zobrazení pomocí BaseAdapter zhasne obrazovku, každý řádek již udržuje v řadě pozici. Nevím, jak jinak si vysvětlit, že jiné než toto.

Kdyby moje BA / LV ukazuje 4 položky na obrazovce, a přidám názor, že zobrazuje TextView každého řádku, to ukazuje 0,1,2,3 pro čísla řádků (což je správné). Ale jakmile jsem listovat v seznamu až na dno 4 položek (položky 5-8) je pak ukazuje ty, které jsou 4,5,0,1 ?? Proč?? Jsem tak zmatená: / Snažil jsem se dělat všechno možné (dokonce i některé netradiční věci, ale to je poslední věc, kterou mám, že nefunguje).

** EDIT ** já jsem zjistil, že když změním rv = (RowView) convertView; na

rv = new RowView(mContext,(cursor.getString(2)),
            (cursor.getString(5)),
            cursor.getString(cursor.getColumnIndex(DBHelper.KEY_IMAGEFILENAME)),
            cursor.getString(cursor.getColumnIndex(DBHelper.KEY_CITY)),position);

že to funguje, ale pak to není re-pomocí kódu. Takže myslím, že jsem na správné cestě. Snažila jsem některé metody pohodlí, ale to nepomohlo mi moc, protože jsem potřeboval pro nastavení těchto hodnot, než konstruktér vypálil. Musím vytvořit novou metodu a oheň, že na konci? Jako je například metoda ‚addRow‘? To také způsobí, že posouvat velmi pomalu.

     @Override
        public void onCreate(Bundle bundle)
        {
         super.onCreate(bundle);
         //setContentView(R.layout.findlist);
         //getListView().setEmptyView(findViewById(R.id.empty));
         mDbHelper = new DBHelper(this);
         mDbHelper.open();
         cursor = mDbHelper.fetchAllLocations();
         startManagingCursor(cursor);
         mAdapter = new myListAdapter(this);
         setListAdapter(mAdapter);

        }
  public class myListAdapter extends BaseAdapter {
      public String testing;
      public myListAdapter(Context c) {
        mContext = c;
        // TODO Auto-generated constructor stub
      }

      @Override
      public int getCount() {
        // TODO Auto-generated method stub
        return cursor.getCount();
      }

      @Override
      public Object getItem(int position) {
        // TODO Auto-generated method stub
        return position;
      }

      @Override
      public long getItemId(int position) {
        // TODO Auto-generated method stub
        return position;
      }

      @Override
      public View getView(int position, View convertView, ViewGroup parent) {


         cursor.moveToPosition(position);
         RowView rv;


         if (convertView == null) {
            rv = new RowView(mContext,(cursor.getString(2)),
                (cursor.getString(5)),
                cursor.getString(cursor.getColumnIndex(DBHelper.KEY_IMAGEFILENAME)),
                cursor.getString(cursor.getColumnIndex(DBHelper.KEY_CITY)),position);
          } else {
            rv = (RowView) convertView;
            try {
       // I KNOW THIS SECTION IS NOT RIGHT, BUT I HAVE BEEN MESSING IN HERE     
            rv.setAddress(cursor.getString(2));
            rv.setCity(cursor.getString(5));
            rv.setFocusable(true);
            rv.setClickable(true); }
            catch (Exception e) {
              rv = (RowView) convertView;
              rv.setAddress(cursor.getString(2));
              rv.setCity(cursor.getString(5));
              rv.setFocusable(true);
              rv.setClickable(true); 
              Toast mToast;
              mToast = Toast.makeText(FindList.this, Error : + e.toString() ,
                  Toast.LENGTH_LONG);
              mToast.show();
            }
          }

         return rv;
      }

      public void addItems() {

         //String[] from = new String[] { DBHelper.KEY_BUSINESSNAME, DBHelper.KEY_ADDRESS, DBHelper.KEY_CITY, DBHelper.KEY_GPSLONG, DBHelper.KEY_GPSLAT, DBHelper.KEY_IMAGEFILENAME + };
         // create array of values of widgits
         //to = new int[] { R.id.businessname, R.id.address, R.id.city, R.id.gpslong, R.id.gpslat, R.id.preview};
         // Now create an array adapter and set it to display using our row from notes_row.xml


      }    }


private class RowView extends LinearLayout {
    private TextView mAddress;
    private TextView mCity;
    public ImageView mArrow;
    public ImageView mPicture;
    public String mPathName;
    public String mDateTime;
    public RowView(Context context, String title, String words, String pathName, String city, int position) {
      super(context);

      this.setOrientation(HORIZONTAL);
      this.setVerticalGravity(16); //CENTER_VERTICAL 

      // Here we build the child views in code. They could also have
      // been specified in an XML file.

      //DISPLAY DELETE BUTTON
      Button mButton = new Button(context);
      mButton.setFocusable(false);
      mButton.setId(position);
      mButton.setBackgroundResource(R.drawable.delete3);
      addView(mButton, new LinearLayout.LayoutParams(
          LayoutParams.WRAP_CONTENT, LayoutParams.WRAP_CONTENT));

      TextView mTitle;
      mTitle = new TextView(context);
      mTitle.setText(Integer.toString(position));
      addView(mTitle, new LinearLayout.LayoutParams(
          LayoutParams.WRAP_CONTENT, LayoutParams.WRAP_CONTENT));

      this.setOrientation(HORIZONTAL);   

      try {
       Bitmap bm = Bitmap.createScaledBitmap(BitmapFactory.decodeFile(cursor.getString(cursor.getColumnIndex(DBHelper.KEY_IMAGEFILENAME))),100, 100, true);
        mPicture = new ImageView(context);
        mPicture.setImageBitmap(bm);  
      } catch (Exception e) { 
         mPicture = new ImageView(context);
         mPicture.setImageResource(R.drawable.noimage);
      }   

      addView(mPicture, new LinearLayout.LayoutParams(
          LayoutParams.WRAP_CONTENT, LayoutParams.WRAP_CONTENT));

      mArrow = new ImageView(context);
      mArrow.setBackgroundResource(R.drawable.arrowleft3);
      addView(mArrow, new LinearLayout.LayoutParams(
          LayoutParams.WRAP_CONTENT, LayoutParams.WRAP_CONTENT));

      currentPosition = position;
      Button button = (Button)findViewById(position);
      button.setOnClickListener(mCorkyListener);

    }
Položena 16/02/2009 v 05:13
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            


1 odpovědí

hlasů
2

Při použití convertView, dostanete pohled, který byl předtím použit, ale který není již zobrazen. Měli byste se postarat o obnovení všech jeho atributů s hodnotou aktuální položky. V opačném případě budou všechny hodnoty, které byly nastaveny v RowView konstruktoru být udržována s hodnotou, kterou dal k tomuto pohledu poprvé jej vytvořili.

Chcete-li lépe porozumět ListViews, musíte pochopit, že se používá pouze omezenou sadu RowViews, jen číslo, které je dostatečně naplnit displej a několik dalších, které bude naplněn daty těsně před tím, než k jejich zobrazení.

Odpovězeno 07/09/2010 v 00:55
zdroj uživatelem

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more