Bash skript odstranit soubory větší než 1 týden staré Použití AWS

hlasů
-1

Jsem v současné době pracuje na scénáři k odstranění souborů ze serveru, které jsou delší než jeden týden. Já používám AWS-CLI.

V současné době je skript odstranění všechno a pak dokončil svou zálohu. Rád bych, aby nejméně 7 dní a to pouze odstranit soubory, které jsou za týden nebo vyšší věk.

domain=( mydomain.com )
sqldb=( mydb )
opath=$HOME/backup/
mysqlhost=mysql.mydomain.com
username=myuser
password=password
webdir=$HOME/myfolder
today=$(date +%m-%d-%Y)
week=$(date --date='1 week ago' '+%m-%d-%Y')

for (( i = 0; i < ${#domain[@]}; i++))
do
    cpath=$opath${domain[$i]}
    if [ -d $cpath ]
    then
        filler=just some action to prevent syntax error
    else
        echo Creating $cpath
        mkdir -p $cpath
    fi
    mysqldump -c -h $mysqlhost --user $username --password=$password ${sqldb[$i]} > ${cpath}/$today_${sqldb[$i]}.sql
    zip -r ${cpath}/$today_$domain.zip $webdir

done

#delete objects older than 7 days
# aws --endpoint-url https://objects-us-east-1.dream.io s3 rm s3://my-bucket/file.txt
aws --endpoint-url https://objects-us-east-1.dream.io s3 rm --recursive s3://mybackups | grep $week

#use aws-cli to upload to DreamObjects
aws --endpoint-url https://objects-us-east-1.dream.io s3 sync $opath s3://mybackups/backups/ --exclude $opathmybackups.com-backup.sh

#delete backup from web server
find $HOME/backup/* -type d -exec rm -rf {} \; 2> /dev/null
Položena 09/10/2019 v 23:42
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more