Jak upravit soubor XML přes protokol SMB?

hlasů
0

I třeba upravit soubor xml na sdílené sítě (Linux na okna). Můj plán je připojit ke sdílené síti pomocí protokolu SMB (pysmb), pak upravit soubor pomocí xml.etree.ElementTree. Zatím mám následující kód:

try:
  conn = SMBConnection(user, password, host_name, host, domain=domain_name, use_ntlm_v2=True)
  conn.connect(ip_address, 139)

  if conn:
    shares = conn.listShares()

    for share in shares:
      if not share.isSpecial and share.name not in ['NETLOGON', 'SYSVOL']:
        if str(share.name) == 'folder1':
          sharedDirs = conn.listPath(share.name, 'folder2')
          print('this is sharedDirs ', str(sharedDirs));
          for s in sharedDirs:
            print('this is a sharedDIR: ', s.filename)
            if(str(s.filename) == 'file.xml'):
              et = xml.etree.ElementTree.parse(str(s))
              print(et)
  else:
    print failed to connect server
  conn.close()

except Exception as e:
  print(*** Caught exception: %s: %s % (e.__class__, e))
  traceback.print_exc()
  return e

Jsem schopen úspěšně připojit k serveru a s.filename odpovídá názvu souboru xml musím změnit. Nicméně, jsem si „Žádný takový soubor nebo adresář existuje“ výjimka. Také jsem se snažil dávat do přímé FilePath jako je

xml.etree.ElementTree.parse(//network_name/folder1/folder2/file.xml) 

a dostat stejnou chybu

Budu o to ta správná cesta? Bylo by lepší, aby načíst soubor, upravit jej a pak ji nahradit?

Položena 09/10/2019 v 23:44
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more