PHP / MongoDB - Doctrine ODM hydrát v některých případech jiní ne

hlasů
0

Potřebuji pomoc v doktríně ODM, v některých případech hydráty nevrací očekávané hodnoty. Mám na projektu jako příklad a když jsem dotaz na kolekci a vše funguje dobře s hydrátem, to je pravda, že funguje:

ProductsCollection:

<?php
namespace MongodbManager\Documents;
use Doctrine\ODM\MongoDB\Mapping\Annotations as ODM;
use Doctrine\Common\Collections\ArrayCollection;
/** @ODM\Document */
class ProductsODM
{
  /** @ODM\Id */
  public $id;
  /** @ODM\Field(type=string) */
  public $name;
  /** @ODM\Field(type=float) */
  public $price;
  /** @ODM\Field(type=date) */
  public $date;
  /** @ODM\EmbedMany(targetDocument=CategoriesODM::class) */
  public $categories;
  /** @ODM\ReferenceMany(targetDocument=TagsODM::class, storeAs=id) */
  public $tags;
  /** @ODM\ReferenceOne(targetDocument=TagsODM::class, storeAs=id) */
  public $tagsPrimary;
  public function __construct()
  {
    $this->categories = new ArrayCollection();
  }
}

TagsCollection

 <?php
 namespace MongodbManager\Documents;
 use Doctrine\ODM\MongoDB\Mapping\Annotations as ODM;
 /** @ODM\Document */
class TagsODM
{
  /** @ODM\Id */
  public $id;
  /** @ODM\Field(type=string) */
  public $name;
}

Dotaz (funguje!)

$this->dm->createQueryBuilder(ProductsODM::class)->hydrate(true)->getQuery()->execute();

Return (obsah):

{
    id: 5d9e23b32b251b2fc7438d14,
    name: Martini 1570644915,
    price: 5.99,
    date: {
      date: 2019-10-09 15:15:15.000000,
      timezone_type: 3,
      timezone: America/Sao_Paulo
    },
    categories: [
      {
        id: 5d9e23b32b251b2fc7438d15,
        name: bar
      },
      {
        id: 5d9e23b32b251b2fc7438d16,
        name: night
      }
    ],
    tags: [
      {
        id: 5d9dde11982e830950453618,
        name: COMIDA
      },
      {
        id: 5d9dde11982e830950453619,
        name: BEBIDA
      }
    ],
    tagsPrimary: {
      id: 5d9dde11982e830950453618,
      name: COMIDA
    }
  }

Jak můžete vidět výsledek přišel s hodnotami Označení.

ZDE JE PROBLÉM: V UsersODM když jsem dotaz pro dokumenty neobsahují hodnoty UsersGrousODM ve výsledku, jen id, tady je kód:

<?php
namespace MongodbManager\Documents;
use Doctrine\ODM\MongoDB\Mapping\Annotations as ODM;
/** @ODM\Document */
class UsersODM
{
  /** @ODM\Id */
  public $id;
  /** @ODM\Field(type=string) */
  public $users_login_code;
  /** @ODM\Field(type=string) */
  public $users_username;
  /** @ODM\Field(type=string) */
  public $users_password;
  /** @ODM\Field(type=string) */
  public $users_status;
  /** @ODM\Field(type=date) */
  public $users_update_date;
  /** @ODM\ReferenceOne(targetDocument=UsersGroupODM::class, storeAs=id) **/
  public $users_group_id;
}

UsersGroupODM

<?php
namespace MongodbManager\Documents;
use Doctrine\ODM\MongoDB\Mapping\Annotations as ODM;
/** @ODM\Document */
class UsersGroupODM
{
  /** @ODM\Id */
  public $id;
  /** @ODM\Field(type=string) */
  public $users_group_name;
  /** @ODM\Field(type=string) */
  public $users_group_status;
}

Query: $this->dm->createQueryBuilder(UsersODM::class)hydrate(true)->getQuery()->execute();

Vrátit se:

{
  id: 5d9e2b0991055769a44078c6,
  users_login_code: null,
  users_username: webmaster,
  users_password: d68b87ecdf82164583816f1306f4c342ba57ad3e......,
  users_status: active,
  users_update_date: {
    date: 2019-10-09 15:46:33.000000,
    timezone_type: 3,
    timezone: America/Sao_Paulo
  },
  users_group_id: {
    id: 5d9e289358063a6594142cbc
  },
  users_info: null
}

users_group_id nezahrnují polní users_group_name a users_group_status.

Položena 09/10/2019 v 23:47
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more