Parsování JSON ve výsledcích třepetání v NULL hodnot polí objektů je Dětské

hlasů
0

Mám soubor JSON v následující struktuře:

[
 {
 key1:value1,
 key2:value2,
 key3:value3,
 key4:value4,
 },
 {
 key1:value1,
 key2:value2,
 key3:value3,
 key4:value4,
 }
]

který jsem si přes volání HTTP. Snažím se analyzovat tento JSON do třepetání objektů. Proto jsem napsal třídu:

class Foo {
 List<Model> modelsAsJson;

 Foo({this.modelsAsJson});

 Foo.fromJson(List<dynamic> jsonData) {
 modelsAsJson = jsonData.map((listItem) => Model.fromJson(listItem)).toList();
 Foo(modelsAsJson: modelsAsJson);
 }
}

A také jsem napsal další třídu pro Model:

class Model {
 String value1;
 String value2;
 String value3;
 String value4;

 Model({this.value1, this.value2, this.value3, this.value4});

 Model.fromJson(Map<String, dynamic> json) {
 Model(value1: json['key1'], value2: json['key2'], value3: json['key3'], value4: json['key4'],);
 }

 Map<String, dynamic> toJson() => {
  'key1': value1,
  'key2': value2,
  'key3': value3,
  'key4': value4
 };
}

Po získání dat přes HTTP I rozebere ho do daných objektů, jako že: http.Response = http.get (urlHere); finální decodedJson = jsonDecode (response.body); výsledek = Foo.fromJson (decodedJson) .modelsAsJson;

Po analýze výsledků dostane správnou délku od modelsAsJson, ale každý modelna tomto seznamu hast value1..value4 bytí nullsekund. Co dělám špatně?

Položena 09/10/2019 v 23:52
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            


2 odpovědí

hlasů
0

Ve vašem případě Model.fromJson(Map<String, dynamic> json)je pojmenovaná konstruktér, takže tam uvnitř závorky musí být inicializace provedena. Místo toho jste právě vytvoření nového Modeluvnitř konstruktoru a nic s ním. To je důvod, proč pole v modelu zůstávají neinicializovanou ( nullve výchozím nastavení).

To by mělo být psáno takhle:

Model.fromJson(Map<String, dynamic> json) {
 value1 = json['key1'];
 value2 = json['key2'];
 value3 = json['key3'];
 value4 = json['key4'];
}

Nebo můžete použít tovární konstruktor:

factory Model.fromJson(Map<String, dynamic> json) => Model(
  value1: json['key1'],
  value2: json['key2'],
  value3: json['key3'],
  value4: json['key4'],
 );
Odpovězeno 10/10/2019 v 00:23
zdroj uživatelem

hlasů
0

Zkuste nahradit třídu modelu s níže

// To parse this JSON data, do
//
//   final model = modelFromJson(jsonString);

import 'dart:convert';

List<Model> modelFromJson(String str) => List<Model>.from(json.decode(str).map((x) => Model.fromJson(x)));

String modelToJson(List<Model> data) => json.encode(List<dynamic>.from(data.map((x) => x.toJson())));

class Model {
  String key1;
  String key2;
  String key3;
  String key4;

  Model({
    this.key1,
    this.key2,
    this.key3,
    this.key4,
  });

  factory Model.fromJson(Map<String, dynamic> json) => Model(
    key1: json["key1"] == null ? null : json["key1"],
    key2: json["key2"] == null ? null : json["key2"],
    key3: json["key3"] == null ? null : json["key3"],
    key4: json["key4"] == null ? null : json["key4"],
  );

  Map<String, dynamic> toJson() => {
    "key1": key1 == null ? null : key1,
    "key2": key2 == null ? null : key2,
    "key3": key3 == null ? null : key3,
    "key4": key4 == null ? null : key4,
  };
}

a používat pod kódem rozebrat

List<Model> modelList = modelFromJson('Your Json String);
Odpovězeno 10/10/2019 v 07:08
zdroj uživatelem

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more