VCalendar a PHP odeslání žádosti o schůzku, ale e-mail nepožaduje odpověď

hlasů
0

Já používám PHP a vcal odeslat žádost o schůzku uživateli. Otázkou je, kdy se užívání obdrží žádost, to jim nedává možnost „Accept / Pokles“ schůzku. To se děje v aplikaci Outlook. Přijmout a úpadek možnosti tlačítka jsou zašedlá a je-li e-mail otevřen říká „Není zapotřebí žádná odpověď“ Rád bych, aby to tak, že uživatel má možnost odmítnout nebo přijmout a vyžaduje odpověď. Když se pokusím přijmout test pozvat na mém iPhone, zpráva se objeví, že říká: „Vaše odpověď na výzvu nelze odeslat.“ Nejste si jisti, co vyladit jsem třeba, aby se v mém vcal kódu. Nějaký nápad?

 //Create Email Headers
    $mime_boundary = ----Meeting Booking----.MD5(TIME());

  $headers = From: .$from_name. <.$from_address.>\n;
  $headers .= Reply-To: .$from_name. <.$from_address.>\n;
  $headers .= MIME-Version: 1.0\n;
  $headers .= Content-Type: multipart/alternative; boundary=\$mime_boundary\\n;
  $headers .= Content-class: urn:content-classes:calendarmessage\n;

  //Create Email Body (HTML)
  $message = --$mime_boundary\r\n;
  $message .= Content-Type: text/html; charset=UTF-8\n;
  $message .= Content-Transfer-Encoding: 8bit\n\n;
  $message .= <html>\n;
  $message .= <body>\n;
  $message .= '<p>'.$description.'</p>';
  $message .= </body>\n;
  $message .= </html>\n;
  $message .= --$mime_boundary\r\n;

  $ical =
    'BEGIN:VCALENDAR' . \r\n .
    'PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN' . \r\n .
    'CALSCALE:GREGORIAN' . \r\n .
    'VERSION:2.0' . \r\n .
    'METHOD:REQUEST' . \r\n .
    'BEGIN:VTIMEZONE' . \r\n .
    'TZID:America/Chicago:' . \r\n .
    'BEGIN:STANDARD' . \r\n .
    'DTSTART:200911 01T020000' . \r\n .
    'RRULE:FREQ=YEARLY;INTERVAL=1;BYDAY=1SU;BYMONTH=11' . \r\n .
    'TZOFFSETFROM:-0400' . \r\n .
    'TZOFFSETTO:-0500' . \r\n .
    'TZNAME:EST' . \r\n .
    'END:STANDARD' . \r\n .
    'BEGIN:DAYLIGHT' . \r\n .
    'DTSTART:20090301T020000' . \r\n .
    'RRULE:FREQ=YEARLY;INTERVAL=1;BYDAY=2SU;BYMONTH=3' . \r\n .
    'TZOFFSETFROM:-0500' . \r\n .
    'TZOFFSETTO:-0400' . \r\n .
    'TZNAME:EDST' . \r\n .
    'END:DAYLIGHT' . \r\n .
    'END:VTIMEZONE' . \r\n .
    'BEGIN:VEVENT' . \r\n .
    'ORGANIZER;CN='.$from_name.':MAILTO:'.$from_address. \r\n .
     //'ATTENDEE;PARTSTAT=NEEDS-ACTION;RSVP=TRUE;CN='.$to_name.';'.
    'ATTENDEE;CN='.$to_name.';ROLE=REQ-PARTICIPANT;RSVP=TRUE:MAILTO:'.$to_address. \r\n .
    'LAST-MODIFIED:' . date(Ymd\TGis) . \r\n .
    'UID:'.date(Ymd\TGis, strtotime($startTime)).rand().@.$domain.\r\n .
    'DTSTAMP:'.date(Ymd\TGis). \r\n .
    'DTSTART;TZID=Eastern Time:'.date(Ymd\THis, strtotime($startTime)). \r\n .
    'DTEND;TZID=Eastern Time:'.date(Ymd\THis, strtotime($endTime)). \r\n .
    'TRANSP:OPAQUE'. \r\n .
    'SEQUENCE:1'. \r\n .
    'SUMMARY:' . $subject . \r\n .
    'LOCATION:' . $location . \r\n .
    'CLASS:PUBLIC'. \r\n .
    'PRIORITY:5'. \r\n .
    'BEGIN:VALARM' . \r\n .
    'TRIGGER:-PT15M' . \r\n .
    'ACTION:DISPLAY' . \r\n .
    'DESCRIPTION:Reminder' . \r\n .
    'END:VALARM' . \r\n .
    'END:VEVENT'. \r\n .
    'END:VCALENDAR'. \r\n;
  $message .= 'Content-Type: text/calendar;name=meeting.ics;method=REQUEST'.\n;
  $message .= Content-Transfer-Encoding: 8bit\n\n;
  $message .= $ical;

  $mailsent = mail($to_address, $subject, $message, $headers);
Položena 09/10/2019 v 23:56
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more