Jak získat celý celá čísla od souboru má řetězce a celá čísla a jejich ukládání do pole v jazyce C ++?

hlasů
0

Chci získat celá čísla ze souboru, který má řetězce příliš, a ukládat je do pole udělat nějaké operace na nich. celá čísla mohou být 1 nebo 12, nebo 234, tak 3 číslice. Snažím se dělat to, ale výstup se zastaví, když jsem spustit kód

void GetNumFromFile (ifstream &file1, char & contents)
{
  int digits[20];
  file1.get(contents);
  while(!file1.eof())
  {
    for (int n = 0; n < 10; n++)
    {
    if(('0' <= contents && contents <= '9') && ('0' >= contents+1 && contents+1 > '9'));
      digits[n]=contents;
    if(('0' <= contents && contents <= '9') && ('0' <= contents+1 && contents+1 < '9'));
      digits[n]=contents;
    if(('0' <= contents && contents <= '9')&&('0' <= contents+1 && contents+1 <= '9')
     && ('0' <= contents+2 && contents+2 < '9'));
      digits[n]=contents;
    }
    continue;
  }
    for (int i = 0; i <= 20; i++)
      {
      cout << *(digits + i) << endl;
      }

}
Položena 10/10/2019 v 00:02
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            


3 odpovědí

hlasů
0

První postřeh: iteraci mimo hranice pole:

int digits[20];
for (int i = 0; i <= 20; i++)

20 prvků a 21 opakování. To je nedefinovaný chování, takže vše je zde možné (je-li váš program nakonec dostane zde).

Dále budete číst ze souboru jednou, a pak máte nekonečnou smyčku, protože výraz !file1.eof()je true nebo false pro zbytek programu. Není to, že z důvodu „výstupních zastávek“?

Třetí zjištění: vaše ifvýroky jsou k ničemu, protože středník po příkazu:

if(('0' <= contents && contents <= '9') && ('0' >= contents+1 && contents+1 > '9'));
      digits[n]=contents;

Jen přiřadit digits[n]=contents;bez jakékoliv kontroly.

Já ani vidět žádný důvod poskytovat odkaz na char ve funkci. Proč ne, aby to lokální proměnná?

Odpovězeno 10/10/2019 v 00:31
zdroj uživatelem

hlasů
0

Budete muset nejprve přidat get()funkce uvnitř smyčky stejně, aby bylo dosaženo konce souboru.

Forthmore pokusu o přidání while jednou charbylo zjištěno, že celé číslo i nadále ptát na další znak.

např

int digits[20];
int i = 0;
ifstream file1("filepath");
char contents;
while (!file1.eof())
{
  file1.get(contents); // get the next character

  if (contents <= '9' && contents >= '0' && i < 20) // if character is in number range
  {
    digits[i++] = contents - '0'; // converting the chat to the right integer
    file1.get(contents);

    while (contents <= '9' && contents >= '0' && i < 20) // while is integer continue on
    {
      digits[i++] = contents - '0';
      file1.get(contents);
    }
  }
}

// do other stuff here
Odpovězeno 10/10/2019 v 01:29
zdroj uživatelem

hlasů
0

Musíte se vypořádat s počtem ciframi nalezeno:

int digits[20];
int i = 0;
short int aux[3]; // to format each digit of the numbers

ifstream file1("filepath");
char contents;

file1.get(contents); //first char

while (!file1.eof())
{
  if (contents <= '9' && contents >= '0' && i < 20) // if character is in number range
  {
    aux[0] = contents - '0'; // converting the char to the right integer
    file1.get(contents);

    if ((contents <= '9' && contents >= '0' && i < 20) && !file1.eof()) // if is integer and has mor char to read, continue on
    {
      aux[1] = contents - '0';
      file1.get(contents);
      if ((contents <= '9' && contents >= '0' && i < 20) && !file1.eof()) // if is integer and has mor char to read, continue on
      {
        aux[2] = contents - '0';
        file1.get(contents);
        aux[0] *= 100; // define houndred
        aux[1] *= 10; // define ten
        digits[i++] = aux[0] + aux[1] + aux[2];

      }
      else
      {
        aux[0] *= 10; // define ten
        digits[i++] = aux[0] + aux[1];
      }
    }
    else
    {
      digits[i++] = aux[0];
    }
  }
  i++;
}

Pokud si chcete přečíst nedefinovaný číslo velikosti, pak se budete muset přidělit paměť formátovat jednotlivé číslice numers s novým (C ++) nebo malloc (C / C ++).

Odpovězeno 10/10/2019 v 04:06
zdroj uživatelem

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more