SQL omezení zkontrolovat <>

hlasů
0

Já chci jen vědět, co dělá značku <> poté, co kontrola klíčové slovo dělá ??

Příklad:

create table DistancesTbl(
  from varchar(100) not null,
  to varchar(100) not null,
  km smallint not null,
  primary key(from, to),
  constraint check_from_to check (from <> to),
  constraint check_distance check (km > 0)
);

v předchozím dotazu, co linie omezení check_from_to zkontrolujte (od <> k), přesně dělat?

Dík!

Položena 10/10/2019 v 00:02
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            


1 odpovědí

hlasů
2

To je další verze nejsou rovné provozovatele :

Not equal:
mysql> SELECT '.01' <> '0.01';
    -> 1
mysql> SELECT .01 <> '0.01';
    -> 0
mysql> SELECT 'zapp' <> 'zappp';
    -> 1

Je to stejné jako s použitím !=

Odpovězeno 10/10/2019 v 00:06
zdroj uživatelem

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more