přidat vlastnost na vytvořený objekt (firebase funkce)

hlasů
0

Jsem hákování k vytvoření objektů v určité kolekce (objednávek) musím přidat novou vlastnost k objektu před tím, než se uloží, nevrátí nic, ale marně.

Díval jsem se na dokumentaci na https://firebase.google.com/docs/reference/functions/functions.firestore.DocumentBuilder#writing_data , ale je to pro onUpdate tak to nefunguje tak, jak jsem to v úmyslu.

exports.createOrder = firestore.document('orders/{orderId}').onCreate((snap, context) => {
  const newOrder = snap.data()
  console.log('triggered', newOrder)
  const orderId = randomize('A0', 10)
  console.log({ orderId })
  return newOrder.ref.set({ orderId }, { merge: true })
  //newOrder.ref.set is undefined
  return newOrder.set({ orderId }, { merge: true })
  //newOrder.set is undefined
})
Položena 10/10/2019 v 00:03
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            


1 odpovědí

hlasů
1

snap.data()vrací syrovou JavaScript objekt, jehož vlastnosti obsahují hodnoty polí v dokumentu. Neobsahuje vlastnost nazvanou ref(pokud jste měli pole dokument také nazývá ref).

Pokud potřebujete zapsat zpět do dokumentu, který změnil, použijte objekt typu DocumentReference poskytované v snap.ref. Viz také dokumentaci k API pro DocumentSnapshot typ objektu předaný funkci.

snap.ref.set(...)
Odpovězeno 10/10/2019 v 00:09
zdroj uživatelem

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more