Zobrazování obrazu podle názvu souboru

hlasů
3

Musím zobrazit obrázek zadáním názvu souboru namísto pomocí zdroje. Například showImage(background.png)místo showImage(R.drawable.background).

Někdo ví, jak na to?

Díky moc.

Položena 25/02/2009 v 20:28
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            


3 odpovědí

hlasů
1

Přečtěte si tento Android výuka obrazu . Tam je příklad, který používá FileOutputStream psát obraz, jsem si jistý, že je FileInputStream taky. Zde je další příklad kódu , který stáhne obrazy a transformuje je do InputStream která se dekóduje:

bmImg = BitmapFactory.decodeStream(is);
imView.setImageBitmap(bmImg);
Odpovězeno 25/02/2009 v 20:36
zdroj uživatelem

hlasů
0

public static Bitmap decodeFile (String cestu, BitmapFactory.Options zvolí)

Tyto volby nejsou povinné, ale v případě, že chcete zobrazit velké obrázky, které jim měly poskytnout stejně.

Odpovězeno 12/12/2014 v 08:05
zdroj uživatelem

hlasů
0

Můžete použít níže způsob k získání obrazu pomocí jeho jméno ze složky zdrojů.

public int getImage(String imageName) {
    return this.getResources().getIdentifier(imageName, "drawable", this.getPackageName());
}
Odpovězeno 19/06/2019 v 13:08
zdroj uživatelem

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more