Jak se dostat nejvyšší předpovídanou hodnotu multiclass klasifikaci problému pomocí H2O AI?

hlasů
0

Při predikci hodnoty v problému klasifikace multiclass, chtěl bych se dostat pravděpodobnost predikované hodnoty.

Snažil jsem se to vyřešit pomocí H2O Platí funkce:

predicted_df = modelo_assessor.predict(to_predict_h2o_frame)
predicted_df.apply((lambda x: x.max()), axis=1)

Ale to nefunguje:

'ValueError: unimpl bytecode instr: CALL_METHOD'

Možná, že to nefunguje, protože h2o.max nemá osu parametr jako h2o.mean dělá ??? Nemohl jsem najít v dokumentaci jejíž operace jsou podporovány na aplikovat funkci.

Rád bych vyřešit problém pomocí H2O manipulaci s daty podobně jako tento pandy kód:

  predicted_df = modelo_assessor.predict(to_predict_h2o_frame).as_data_frame()
  predicted_df['PROB_PREDICTED']=predicted_df.iloc[:,1:].max(axis=1)
Položena 02/12/2019 v 21:54
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            


1 odpovědí

hlasů
0

To se děje při každém použití platí. Použít příklad z H2O dokumentace:

http://docs.h2o.ai/h2o/latest-stable/h2o-py/docs/frame.html#h2oframe

python_lists = [[1,2,3,4], [1,2,3,4]]
h2oframe = h2o.H2OFrame(python_obj=python_lists,
            na_strings=['NA'])
colMean = h2oframe.apply(lambda x: x.mean(), axis=0)
---------------------------------------------------------------------------
ValueError                Traceback (most recent call last)
<ipython-input-43-8da6b76c71bd> in <module>
   2 h2oframe = h2o.H2OFrame(python_obj=python_lists,
   3             na_strings=['NA'])
----> 4 colMean = h2oframe.apply(lambda x: x.mean(), axis=0)

~/anaconda3/envs/h2o1/lib/python3.7/site-packages/h2o/frame.py in apply(self, fun, axis)
  4910     assert_is_type(fun, FunctionType)
  4911     assert_satisfies(fun, fun.__name__ == "<lambda>")
-> 4912     res = lambda_to_expr(fun)
  4913     return H2OFrame._expr(expr=ExprNode("apply", self, 1 + (axis == 0), *res))
  4914 

~/anaconda3/envs/h2o1/lib/python3.7/site-packages/h2o/astfun.py in lambda_to_expr(fun)
  133   code = fun.__code__
  134   lambda_dis = _disassemble_lambda(code)
--> 135   return _lambda_bytecode_to_ast(code, lambda_dis)
  136 
  137 def _lambda_bytecode_to_ast(co, ops):

~/anaconda3/envs/h2o1/lib/python3.7/site-packages/h2o/astfun.py in _lambda_bytecode_to_ast(co, ops)
  147     body, s = _opcode_read_arg(s, ops, keys)
  148   else:
--> 149     raise ValueError("unimpl bytecode instr: " + instr)
  150   if s > 0:
  151     print("Dumping disassembled code: ")

ValueError: unimpl bytecode instr: CALL_METHOD
Odpovězeno 23/01/2020 v 13:18
zdroj uživatelem

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more