Jak mohu implementovat __add__ metodu nadřazené třídy?

hlasů
0

Mám objektově orientovaného programování modelování geometrických tvarů. Musím přidat metodu v jednotlivých třídách, když chci sečíst dvě geometrické tvary, ale já jsem je definováno v každé podtřídy. Jak mohu implementovat metodu Add v nadřazené třídy, takže jsem co dělat, aby definoval to za každých podtřídy?

import numpy as np

class Shape(object):


  def __repr__(self):
    return type(self).__name__

  def __str__(self):
    return type(self).__name__

class Circle(Shape):
  

  
    # constructor

  def __init__(self, radius):
    self.radius = radius
  def __add__(self, other):
    if type(other) == int:
      self.radius = self.radius + other      
    else: 
      newRadius = self.radius + other.radius
      return Circle(newRadius)
  def __radd__(self, other):
    return self.__add__(other)
  def area(self):
    return np.pi * self.radius**2

class Rectangle(Shape):
  # constructor

  def __init__(self, width,height):
    self.width , self.height = width, height
  def __add__(self, other):
    if type(other) == int:
      self.width = self.width + other 
      self.height = self.height + other 
    else: 
      newWidth = self.width + other.width
      newHeight = self.Height + other.Height
      return Rectangle(newWidth,newHeight)
  def __radd__(self, other):
    return self.__add__(other)


  def area(self):
    
    Function to compute the area of triangle.
    
    return self.width * self.height
Položena 02/12/2019 v 21:54
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            


1 odpovědí

hlasů
1

To je zvláštní otázka, protože to opravdu není smysl přidat dva kruhy a mají výsledkem bude nový kruh se součtem poloměrů. Máte také liché chování pro přidání s intprotože měníte stav objektu namísto vytváření nového, jako vy při přidávání objektu.

Ale je tu ve skutečnosti způsob, jak to udělat jen s jedním způsobem v nadřazené třídě, používat některé Python specifické vlastnosti:

 • cls = self.__class__je třída stávajícího objektu, který lze použít k vytvoření nového objektu ze stejné třídy, a testovat, jestli otherje ten správný typ.
 • d = self.__dict__ je slovník atributů objektu.
 • **{ ... }Vybalení Operátor umožňuje volání clskonstruktoru pomocí slovníku porozumění pro výpočet argumenty.
 • Také jsem napsal obecný __repr__, který ukazuje stav objektu, za výhodnou testování příkladů v REPL.

Zde je příklad:

class Shape:
  def __add__(self, other):
    cls = self.__class__
    d = self.__dict__
    if isinstance(other, int):
      return cls(**{ k: v + other for k, v in d.items() })
    elif isinstance(other, cls):
      return cls(**{ k: v + other.__dict__[k] for k, v in d.items() })
    else:
      raise TypeError()

  def __radd__(self, other):
    return self.__add__(other)

  def __repr__(self):
    d = self.__dict__
    return '{0}({1})'.format(
      self.__class__.__name__,
      ', '.join('{0}={1!r}'.format(k, v) for k, v in d.items())
    )

class Circle(Shape):
  def __init__(self, radius):
    self.radius = radius

class Rectangle(Shape):
  def __init__(self, width, height):
    self.width, self.height = width, height

Příklady:

>>> Circle(4) + Circle(5)
Circle(radius=9)
>>> Circle(6) + 2
Circle(radius=8)
>>> 3 + Circle(2)
Circle(radius=5)
>>> Rectangle(2, 3) + Rectangle(4, 5)
Rectangle(width=6, height=8)
>>> Rectangle(2, 3) + 1
Rectangle(width=3, height=4)
>>> 5 + Rectangle(2, 3)
Rectangle(width=7, height=8)

Všimněte si, že jsem se změnil chování vždy vrací nový objekt, namísto mutování stávající.

Odpovězeno 02/12/2019 v 22:08
zdroj uživatelem

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more