V Pytorch, co dělá průměr nebo částku přes střední index pole?

hlasů
0

Viděl jsem lidi dělat něco, jako je

input.mean([0, 2, 3])

kde vstup je 4-rozměrný tensor, jako je

tensor([[[[ 0.6246, -0.8789, -0.7176],
     [ 0.4274, 0.6150, 0.4844],
     [ 1.2957, 0.7366, -1.5883]],

     [[ 0.7643, 0.0155, -0.3114],
     [ 1.2743, 1.0391, -1.4260],
     [-1.7492, -0.8415, -0.2500]],

     [[ 0.8574, -0.1521, 1.3161],
     [-1.5550, -0.0825, 0.9137],
     [ 0.5780, 1.8456, 1.6981]]],


    [[[-2.0199, -0.0663, 0.4440],
     [-0.3375, 0.2144, -1.3759],
     [ 0.5721, -1.0619, -0.1439]],

     [[ 0.1511, -0.0842, 0.5448],
     [ 2.9757, -0.8697, 1.5370],
     [ 0.1904, 1.1985, 0.7832]],

     [[ 0.6700, -0.2928, -0.9172],
     [ 1.3877, 2.1564, 1.5089],
     [ 0.6373, 0.1429, 0.4273]]],


    [[[ 0.4429, -0.5631, 0.3035],
     [-0.6828, -0.8453, -0.0625],
     [-2.3417, -0.5694, -0.7048]],

     [[-1.7368, 0.5774, -0.3983],
     [-1.5260, -0.0995, -0.2141],
     [ 1.1660, -0.6379, 0.6660]],

     [[ 0.0845, 1.4720, -0.4304],
     [ 0.6148, -0.7147, 0.8001],
     [ 0.4682, 0.7146, 1.5005]]]])

a výsledkem je

tensor([-0.2889, 0.1014, 0.5796])

Nicméně, nemohu smysl těchto čísel nebo jak indexovací s polem pro střední jde.

Položena 02/12/2019 v 21:58
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more