Chyba při použití commandArgs () pro předání argumentů do R skriptu

hlasů
0

Šťastné pondělí!

Snažím se dostat můj scénář přečíst v souboru CSV dané z příkazové řádky, ale Dostávám tuto chybu:

Amys-MBP:Code amy$ Rscript get_TreeHeight.R trees.csv
Error in make.names(col.names, unique = TRUE) : 
 invalid multibyte string at '<cf><fa><ed><fe><07>'
Calls: read.csv -> read.table -> make.names
In addition: Warning messages:
1: In read.table(file = file, header = header, sep = sep, quote = quote, :
 line 1 appears to contain embedded nulls
2: In read.table(file = file, header = header, sep = sep, quote = quote, :
 line 2 appears to contain embedded nulls
3: In read.table(file = file, header = header, sep = sep, quote = quote, :
 line 3 appears to contain embedded nulls
4: In read.table(file = file, header = header, sep = sep, quote = quote, :
 incomplete final line found by readTableHeader on '/usr/local/Cellar/r/3.6.1_1/lib/R/bin/exec/R'
Execution halted

To je můj kód:

args = commandArgs(trailingOnly=FALSE)

MyTrees <- read.csv(args[1], header=TRUE)

TreeDistance <- MyTrees[[2]]

TreeDegrees <- MyTrees[[3]]

TreeHeight <- function(degrees, distance){ 
 radians <- degrees * pi / 180 
 height <- distance * tan(radians) 
 print(paste(height))
}

Tree.Height <- TreeHeight(TreeDegrees, TreeDistance)

MyTrees$Tree.Height.m <- Tree.Height

filename <- tools::file_path_sans_ext(args[1])

write.table(paste0(MyTrees, file = ../Results/,filename,_treeheights.csv, row.names=FALSE, col.names=TRUE))

Mělo by se číst ve vzdálenosti a studijních dat vypracovat výšku stromů, přidejte výška do datového rámce a výstupu do nového souboru. Pomoci by se moc líbí, děkuji! : D

Položena 02/12/2019 v 21:58
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more