MongoDB tlak na vnořené pole nebo vložka nového dokumentu

hlasů
0

Jsem pomocí knihovny Python pro Mongo (pymongo) a mých dokumentů vypadá takto:

{vendor_id: 12, title: xyz, price: 1499.0, price_history: [{date: 2019-12-01, price: 1890.0}]}

Rád bych, aby se zasadila nový cenový objekt do „price_history“ pole, pokud dokument s id = 12 existuje. Pokud se tak nestane bych vytvořit nový dokument, který vypadat stejně jako vložený kód.

Zdá se, že jednoduché, ale jsem zkontroloval témata multiple StackOverflow a MongoDB dokumenty a nemůže si to: /

Jsem přišel s kódem:

db.holidays.update_one(
      {vendor_id: t[vendor_id]},
      {$push: {price_history: t[price_history][0]}},
      upsert=True
    )

ale když se dokument nebyl nalezen vloží pouze VENDOR_ID namísto celého dokumentu.

Nějaké tipy? Děkuji za tráví svůj čas na můj problém.

Položena 02/12/2019 v 22:00
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            


2 odpovědí

hlasů
1

Zaběhnout rekord ven do dict a používat standardní jazyce Python by manipulovat. Pokud použijete find_one()a neexistuje shoda, že se vrátíNone

from pymongo import MongoClient
from bson.json_util import dumps

db = MongoClient()["testdatabase"]

# Data setup
db.testcollection.delete_many({})
template = {"vendor_id": 12, "title": "xyz", "price": 1499.0, "price_history": []}
data_setup = {"vendor_id": 12, "title": "xyz", "price": 1499.0,
       "price_history": [{"date": "2019-12-01", "price": 1890.0}]}
new_price = {"date": "2019-12-02", "price": 2000.0}

# Comment the next line out to see what happens if the record isn't present
db.testcollection.insert_one(data_setup)

record = db.testcollection.find_one({"vendor_id": 12})
if record is None:
  record = template

record['price_history'].append(new_price)
db.testcollection.replace_one({"vendor_id": 12}, record, upsert=True)

# Pretty up the record output
print(dumps(db.testcollection.find_one({}, {'_id': 0}), indent=4))

dodává:

{
  "vendor_id": 12,
  "title": "xyz",
  "price": 1499.0,
  "price_history": [
    {
      "date": "2019-12-01",
      "price": 1890.0
    },
    {
      "date": "2019-12-02",
      "price": 2000.0
    }
  ]
}
Odpovězeno 02/12/2019 v 23:13
zdroj uživatelem

hlasů
2

$setOnInsert na záchranu:

db.holidays.update(
  { "vendor_id": t["vendor_id" },  // Query parameter
  ,{           // Update document
   "$push": {"price_history": t["price_history"][0]},
   "$setOnInsert": { everything else you want insert besides the push and the vendor_id
  }
  ,{ upsert: true }   // Options
)
Odpovězeno 02/12/2019 v 23:21
zdroj uživatelem

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more