Jak zkontrolovat, zda proxy server funguje v js

hlasů
0

Snažím se dělat proxy checker na JavaScriptu, dám na vstupu proxy údaje a zkontroluje Pokud proxy prací.

Pro tuto chvíli jsem napsal tuto funkci

var checkProxy = function(id, ip, port, url, user, pass, callback) {

  let proxy_url;
  if (user){
    if (user != ''){
      proxy_url = `socks5://${user}:${pass}@${ip}:${port}`;
    }
  } else {
    proxy_url = 'socks5://' + ip + ':' + port;
    console.log(proxy_url)
  }


  var proxyRequest = request.defaults({
    proxy: proxy_url,
  });

  proxyRequest({url: url, timeout: 120000}, function(err, res) {
    var testText = 'content=Brum Brum ...';
    if( err ) {

      callback(id, ip, port, false, -1, err);
    } else if( res.statusCode != 200 ) {
      callback(id, ip, port, false, res.statusCode, err);
    } else if( !res.body ) {
      callback(id, ip, port, false, res.statusCode, regex problem + options.regex + .);
    } else {
      callback(id, ip, port, true, res.statusCode);
    }

  });
}

Ale když se snažím zjistit IP to dává špatné výsledky. I účastnil zástupce z této stránky (proxy: 207.154.231.217:1080) a kontrolovat ji s funkcí, ale mám

ERROR: Proxy num: 0, ip: 207.154.231.217, port: 1080, STAV: -1, ERROR: Chyba: tunelování socket nebylo možno stanovit, protože = zásuvka zavěsit

Četl jsem, že se jedná o jakési Díla potřebného, ale nechápu, proč když jsem se podívat na těchto stránkách , jsou místa mi říct, že proxy funguje.

Položena 03/12/2019 v 00:02
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            


1 odpovědí

hlasů
0

Nainstalovat socks5-http-clientmodul a spuštění tohoto kódu

const request = require('request');
const Agent = require('socks5-http-client/lib/Agent');


var checkProxy = function (id, ip, port, url, user, pass, callback) {

  var proxyRequest = request.defaults({
    agentClass: Agent,
    agentOptions: {
      socksHost: ip,
      socksPort: port,
      socksUsername: user,
      socksPassword: pass
    }
  });

  proxyRequest({ url: url, timeout: 120000 }, function (err, res) {
    var testText = 'content="Brum Brum ..."';
    if (err) {

      callback(id, ip, port, false, -1, err);
    } else if (res.statusCode != 200) {
      callback(id, ip, port, false, res.statusCode, err);
    } else if (!res.body) {
      callback(id, ip, port, false, res.statusCode, "regex problem" + options.regex + ".");
    } else {
      callback(id, ip, port, true, res.statusCode);
    }

  });
}
Odpovězeno 06/12/2019 v 11:56
zdroj uživatelem

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more