C ++ problémy při pokusu o otevření souboru s příponou TXT pomocí ifstream

hlasů
-1

Tento malý kousek kódu je navržen tak, aby prohlédnout textového souboru a identifikaci čísla účtů, které už byly napsané tak, že později ve svém programu, můžete najít správný účet, aniž by došlo k chybě dvou účtů se stejným číslem účtu (ID) , Ale bez ohledu na to, co mám dělat, jestli jeho použití dvojité zpětné lomítko, lomítka, nebo dvojité lomítka v místě pro objekt ifstream; vždycky jsem si „nelze nalézt soubor“ jako výstup.

#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;

int main() {
  ifstream accountsread(‪G:/Coding/Test/test/test/accounts.txt);
  if (accountsread.is_open()) {
    int tempAccno;
    std::string tempname;
    char tempchar;
    int accountsfound = 0;
    int input;

std::cout << Enter the ID of the account \n;
    cin >> x;

    while (!accountsread.eof()) {
      accountsread >> tempAccno;
      if (tempAccno == input) {
        accountsfound++;
      }
      else {}


    }
    if (accountsfound > 0) {
      cout << number found;
    }
    else {
      cout << number not found;
    }
  }
  else {
    cout << cannot find file;
  }
}

v oknech, umístění textového souboru je G: \ Kódování \ test \ test \ test \ accounts.txt

Položena 02/12/2019 v 22:03
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            


1 odpovědí

hlasů
0

std::ifstreamMůžete použít relativní cesty, stejně jako ty, absolutní. Pro váš problém, doporučoval bych pohledem do <filesystem>hlavičky z STL, pokud jste opravdu potřebovat absolutní cestu k souboru. Nicméně, pokud je to ve stejném adresáři jako svého pracovního adresáře, nemusíte používat absolutní cesty. Zde je návod, jak bych splnit svůj úkol

#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string> // Should include since you're using std::string

// Note that I am NOT "using namespace std;"

int main()
{
  std::ifstream accountsRead("accounts.txt");
  if (accountsRead.is_open())
  {
    int account_id;
    bool account_found = false;

    std::cout << "Enter the ID of the account: ";
    while (!(std::cin >> account_id))
    { // This loop handles if the user inputs non-number
      std::cout << "Please enter a NUMBER below!\n";
      std::cout << "Enter: ";
      std::cin.ignore(10000, '\n');
      std::cin.clear();
    }

    int tmpAccNum;
    while (accountsRead >> tmpAccNum)
    { // This loop reads the file, line by line, into tmpAccNum
      if (tmpAccNum == account_id)
      {
        account_found = true;
        break;
      }
    }

    if (account_found)
    {
      std::cout << "Number found!" << std::endl;
    }
    else
    {
      std::cout << "Number not found..." << std::endl;
    }
  }
  else
  { // Error opening file
    std::cout << "File not found or is corrupted" << std::endl;
  }
}

Pár věcí o svém kódu stylisticky mluvení. Za prvé, měli byste si být nikdy using namespace std, a (pokud jste z nějakého důvodu), není důvod, aby kombinovat s uvedením stdnázvů pouze na některé stdčleny. Za druhé, není nutné zadat elsepro každou if-statement, a pravděpodobně by neměl, pokud neexistují skutečnosti jsou příkazy spouštět v případě, že elseje dosaženo případ.

Upravit

Pokud stále potřebujete absolutní cestu, tady je, jak to lze udělat:

#include <filesystem>

int main()
{
  // Create path object for the file path
  std::filesystem::path file_path("G:\Coding\Test\test\test\accounts.txt");

  // The '.string()' method for a 'std::path' object returns the string
  // version of the path, so you can use it with an 'std::ifstream'
  std::ifstream accounts(file_path.string()); // Opens file via 'ifstream'
  /* And so on... */
}

Odpovězeno 02/12/2019 v 23:18
zdroj uživatelem

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more