Snažím se psát kód, aby každá buňka otevře vložený PDF

hlasů
0

Já jsem pracoval na tabulky, které můžeme email z našich zákazníků. Jsem napsal pod kódem, který při poklepání na buňku se otevře PDF pro danou buňku. Jsem přilepená k psaní dalšího kód tak, že příští buňka by se otevřít další soubor PDF. Jakákoliv pomoc je oceňována

Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)

If Target.Address = $B$2 Then

Application.ScreenUpdating = False

Sheets(Attachments).OLEObjects(Object 1).Verb

Me.Activate

Application.ScreenUpdating = True

Cancel = True

End If

End Sub
Položena 13/01/2020 v 21:49
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more