Jak získám výběrový průměr a směrodatná odchylka?

hlasů
-1

Snažím se dostat na střední a směrodatnou odchylku pro následující ukázkové prostředky s danými vzorku frekvencí pro každý průměr. Takže v histogramu, bude osa x ukazují střední rozsah a vzorkovací frekvence na ose y. Vzorek velikosti pro všechny vzorky je n = 5. Vidím, že odpověď je vzorek průměr = 49,831 a sd = 11,43. Nicméně, nejsem si jistý, co by měl být vzorec k jejímu výpočtu, jak nemám informace o populační směrodatnou odchylkou.

Range for mean Sample frequencies
0-10       0
10-20      5
20-30      315
30-40      1606
40-50      3105
50-60      2935
60-70      1500
70-80      324
80-90      21
90-100      0
Položena 13/01/2020 v 21:49
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more