Jak lze vyřešit problém s odečtením nitky?

hlasů
-2

Mám problém s délkou řetězce. Níže i vložit nějaký kód. Jedná se o část kódu z mého programu JDBC.

for (int j = 1; j <= numberOfColumns; j++) {
        System.out.print(rsMetaData.getColumnName(j) +  );
      }
      System.out.println();

      while (rs.next()) {
        for (int i = 1; i <= numberOfColumns; i++) {
         // int ile = 1;
          if (rsMetaData.getColumnTypeName(i) == NUMBER) {
            // System.out.print(rs.getInt(i) +  );
            html = html + rs.getInt(i);
          } else if (rsMetaData.getColumnTypeName(i) == VARCHAR2 || rsMetaData.getColumnTypeName(i) == CHAR) {
            //  System.out.print(rs.getString(i) +  );
            html = html + rs.getString(i);
          } else if (rsMetaData.getColumnTypeName(i) == DATE) {
            //  System.out.print(rs.getDate(i) +  );
            html = html + rs.getDate(i);
          }
          counter++;


          int number = counter * 15;
          int remaining = counter - html.length();
          System.out.println(length: + html.length() + counter: + counter + number  + number + remaining:  + remaining);

        }

To je to, co mám. délka: 3 čítače: 1 číslo 15 Zbývající: 4

Může mi někdo říct, proč se tento řádek kódu získám nesprávný výsledek?

int remaining = counter - html.length();

Mám 2 namísto 13?

Položena 13/01/2020 v 21:58
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more