Jak přizpůsobit ggnet2 legendu v oblasti výzkumu?

hlasů
0

Snažím se vytvářet spiknutí pomocí ggnet2balíček v R. Jsem vytvořila síť (net.bg) a já používám ggnet2jej vykreslit jako tak:

p  <- ggnet2(net.bg, 
       mode = circle, 
       size = RImp,
       color = RImp,
       node.color = pal,
       label = nam,
       edge.size = Rint, 
       edge.label = Rint,
       edge.color = grey) 
 p

Kde RImpje je soubor hodnot, které určuje velikost uzlu, Rinturčuje velikost hrany, a namje jen název uzlů. palje jen volání RColorBrewerbalíček pomocí následující kód:

pal <- brewer.pal(length(nam),Paired)

To vytváří děj, jako je ta níže:

síť

Nicméně, já se snažím, aby barva legendu na odpovídající uzel ... ale mám potíže s přemýšlením to. Snažil jsem se pomocí palettea color.legendargumenty ggnet2, ale nemohu se dostat do práce?

Nějaké návrhy, jak bych tento problém odstranit?

Položena 13/01/2020 v 21:59
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more