KivyMD DatePicker není změna velikosti s velikostí obrazovky

hlasů
0

Nejsem si jistý, jak dynamicky měnit velikost MDDatePicker s velikostí obrazovky, ale neupravuje správně jako Labelsi Buttonsnýbrž upravuje chaoticky.

Nemohl jsem najít mnoho na KivyMD dokumentace jako tam na Kivy widgetů.

Musíš kliknout na tlačítko Vybrat Datum otevření Datum Picker

soubor py

import kivy
from kivy.app import App
from kivy.properties import ObjectProperty, StringProperty, NumericProperty, ListProperty
from kivy.uix.screenmanager import ScreenManager, Screen
from kivy.lang import Builder
from kivy.uix.popup import Popup
from kivy.uix.label import Label
from kivy.core.text import Label as CoreLabel
from kivy.uix.button import Button
from kivy.core.window import Window
from kivymd.theming import ThemeManager
import mysql.connector
from kivymd.uix.picker import MDDatePicker
from kivy.uix.scrollview import ScrollView


Window.clearcolor = (1,1,1,1)

class Information(Screen):

  def select_date(self):
    picker = MDDatePicker(callback=self.got_date)
    picker.open()

  def got_date(self, the_date):
    print(the_date)

class WindowManager(ScreenManager):
  pass


class MyApp(App):
  theme_cls = ThemeManager()

  def build(self):
    kv = Builder.load_file(kivy.kv)
    sm = WindowManager()

    screens = [Information(name=information)]
    for screen in screens:
      sm.add_widget(screen)

    sm.current = information
    return sm


if __name__ == '__main__':
  MyApp().run()

soubor kv

<Information>:
  name: information

  NavigationLayout:
    id: nav_layout
    MDNavigationDrawer:
      NavigationDrawerIconButton:
        text: Test
        on_release: app.root.current = login

    FloatLayout:
      MDToolbar:
        pos_hint: {'top': 1}
        md_bg_color: 0.2, 0.6, 1, 1
        left_action_items: [['menu', lambda x: root.ids.nav_layout.toggle_nav_drawer()]]

      MDRaisedButton:
        text: Select date
        pos_hint: {x: 0.35, top: 0.6}
        on_release: root.select_date()

Díky předem

Položena 13/01/2020 v 22:01
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more