Jak zavěsit odchozí hovor v Androidu?

hlasů
43

Jsem vývoji aplikace, kde jedna z věcí, co potřebujeme, je kontrolovat odchozí hovor, alespoň, aby bylo možné jej zastavit od naší aplikace.

Snažil jsem se pomocí Intent.ACTION_CALLze stávající aktivity:

Intent callIntent = new Intent(Intent.ACTION_CALL, Uri.parse(tel: + phoneNumber)); 
startActivity(callIntent); 

Ale zastavení volání se zdá být zakázána prostřednictvím rozhraní API.

Můžete navrhnout nějaké řešení?

Například: umožnění režimu Letadlo během hovoru? Jen příklad; Tento hack to není práce pro mě.

Položena 01/03/2009 v 08:37
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            


8 odpovědí

hlasů
29

Zachycení odchozí hovor v BroadcastReceiverjiž bylo uvedeno, a je určitě nejlepší způsob, jak to udělat, pokud chcete-li hovor ukončit před vytočením.

Jakmile vytáčení nebo v pohotovosti, nicméně tato technika již pracuje. Jediný způsob, jak zavěsit, které jsem doposud setkali, je to přes Java Reflection . Neboť není součástí veřejného API, měli byste být opatrní, aby jej použít, a nespoléhat se na něj . Jakákoli změna vnitřní složení Android bude účinně rozbít vaši žádost.

Prasanta Pavlův blog ukazuje, jak to lze provést, které jsem shrnuty níže.

Získání ITelephonyobjektu:

TelephonyManager tm = (TelephonyManager) context
    .getSystemService(Context.TELEPHONY_SERVICE);
try {
  // Java reflection to gain access to TelephonyManager's
  // ITelephony getter
  Log.v(TAG, "Get getTeleService...");
  Class c = Class.forName(tm.getClass().getName());
  Method m = c.getDeclaredMethod("getITelephony");
  m.setAccessible(true);
  com.android.internal.telephony.ITelephony telephonyService =
      (ITelephony) m.invoke(tm);
} catch (Exception e) {
  e.printStackTrace();
  Log.e(TAG,
      "FATAL ERROR: could not connect to telephony subsystem");
  Log.e(TAG, "Exception object: " + e);
}

Ukončení hovoru:

telephonyService.endCall();
Odpovězeno 15/03/2011 v 16:54
zdroj uživatelem

hlasů
25

Zkuste to:

(I used Reflection pro přístup k pokročilé telefonní funkce a upravit somethings)

// required permission <uses-permission android:name="android.permission.CALL_PHONE"/>

try {
  //String serviceManagerName = "android.os.IServiceManager";
  String serviceManagerName = "android.os.ServiceManager";
  String serviceManagerNativeName = "android.os.ServiceManagerNative";
  String telephonyName = "com.android.internal.telephony.ITelephony";

  Class telephonyClass;
  Class telephonyStubClass;
  Class serviceManagerClass;
  Class serviceManagerStubClass;
  Class serviceManagerNativeClass;
  Class serviceManagerNativeStubClass;

  Method telephonyCall;
  Method telephonyEndCall;
  Method telephonyAnswerCall;
  Method getDefault;

  Method[] temps;
  Constructor[] serviceManagerConstructor;

  // Method getService;
  Object telephonyObject;
  Object serviceManagerObject;

  telephonyClass = Class.forName(telephonyName);
  telephonyStubClass = telephonyClass.getClasses()[0];
  serviceManagerClass = Class.forName(serviceManagerName);
  serviceManagerNativeClass = Class.forName(serviceManagerNativeName);

  Method getService = // getDefaults[29];
  serviceManagerClass.getMethod("getService", String.class);

  Method tempInterfaceMethod = serviceManagerNativeClass.getMethod(
        "asInterface", IBinder.class);

  Binder tmpBinder = new Binder();
  tmpBinder.attachInterface(null, "fake");

  serviceManagerObject = tempInterfaceMethod.invoke(null, tmpBinder);
  IBinder retbinder = (IBinder) getService.invoke(serviceManagerObject, "phone");
  Method serviceMethod = telephonyStubClass.getMethod("asInterface", IBinder.class);

  telephonyObject = serviceMethod.invoke(null, retbinder);
  //telephonyCall = telephonyClass.getMethod("call", String.class);
  telephonyEndCall = telephonyClass.getMethod("endCall");
  //telephonyAnswerCall = telephonyClass.getMethod("answerRingingCall");

  telephonyEndCall.invoke(telephonyObject);

} catch (Exception e) {
  e.printStackTrace();
  Log.error(DialerActivity.this,
        "FATAL ERROR: could not connect to telephony subsystem");
  Log.error(DialerActivity.this, "Exception object: " + e);
}
Odpovězeno 05/12/2011 v 03:33
zdroj uživatelem

hlasů
21
 1. Vytvořit BroadcastReceivers prioritou 0.
 2. V BC zachytit ACTION_NEW_OUTGOING_CALLzáměru ve svém onReceivezpůsobu
 3. zavolat setResultData(null)na stejnou metodou

Tím se zabrání hovor uskutečnit (tak dlouho, jak váš přijímač je poslední zpracovat záměr myslím)

Odpovězeno 12/03/2009 v 04:44
zdroj uživatelem

hlasů
5

Můžete zkusit povolení pak zakázání režimu Letadlo:

android.provider.Settings.System.putInt(getContentResolver(),
    android.provider.Settings.System.AIRPLANE_MODE_ON, 1);

Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_AIRPLANE_MODE_CHANGED);
intent.putExtra("state", 1);
sendBroadcast(new Intent("android.intent.action.AIRPLANE_MODE"));
sendBroadcast(intent);
android.provider.Settings.System.putInt(getContentResolver(),
    android.provider.Settings.System.AIRPLANE_MODE_ON, 0);

intent.putExtra("state", 0);
sendBroadcast(new Intent("android.intent.action.AIRPLANE_MODE"));
sendBroadcast(intent);
Odpovězeno 18/06/2010 v 09:44
zdroj uživatelem

hlasů
4

Pro Ilana:

public class ilanasReceiver extends BroadcastReceiver {
  public void onReceive(Context context, Intent intent) {
    if (intent.getAction().equals(Intent.ACTION_NEW_OUTGOING_CALL)) {
      if (getResultData()!=null) {
        String number = "123456";
        setResultData(number);
      }
    }
  }
}

Kromě toho ve zjevném dát do oddílu balíčku:

<uses-permission android:name="android.permission.PROCESS_OUTGOING_CALLS" />

To je vše.

Odpovězeno 31/08/2010 v 21:16
zdroj uživatelem

hlasů
3

S ohledem na potenciál pro nádherné neplechu bych se nedivil, kdyby to povoleno.

Toto téma říká kategoricky, že API nemůže ukončit hovor . Jiní se snažili .

Odpovězeno 01/03/2009 v 21:08
zdroj uživatelem

hlasů
2

Zde je nejaktuálnější kód, který bude pracovat pro Android P příliš, protože to má oficiální API pro to ( zde ):

V manifestu, přidejte toto:

<uses-permission android:name="android.permission.ANSWER_PHONE_CALLS"/>

V kódu, použijte toto:

Jáva:

@SuppressLint("PrivateApi")
public static boolean endCall(Context context) {
  if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.P) {
    final TelecomManager telecomManager = (TelecomManager) context.getSystemService(Context.TELECOM_SERVICE);
    if (telecomManager != null && ContextCompat.checkSelfPermission(context, Manifest.permission.ANSWER_PHONE_CALLS) == PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {
      telecomManager.endCall();
      return true;
    }
    return false;
  }
  //use unofficial API for older Android versions, as written here: https://stackoverflow.com/a/8380418/878126
  try {
    final Class<?> telephonyClass = Class.forName("com.android.internal.telephony.ITelephony");
    final Class<?> telephonyStubClass = telephonyClass.getClasses()[0];
    final Class<?> serviceManagerClass = Class.forName("android.os.ServiceManager");
    final Class<?> serviceManagerNativeClass = Class.forName("android.os.ServiceManagerNative");
    final Method getService = serviceManagerClass.getMethod("getService", String.class);
    final Method tempInterfaceMethod = serviceManagerNativeClass.getMethod("asInterface", IBinder.class);
    final Binder tmpBinder = new Binder();
    tmpBinder.attachInterface(null, "fake");
    final Object serviceManagerObject = tempInterfaceMethod.invoke(null, tmpBinder);
    final IBinder retbinder = (IBinder) getService.invoke(serviceManagerObject, "phone");
    final Method serviceMethod = telephonyStubClass.getMethod("asInterface", IBinder.class);
    final Object telephonyObject = serviceMethod.invoke(null, retbinder);
    final Method telephonyEndCall = telephonyClass.getMethod("endCall");
    telephonyEndCall.invoke(telephonyObject);
    return true;
  } catch (Exception e) {
    e.printStackTrace();
    LogManager.e(e);
  }
  return false;
}

nebo v Kotlin:

@SuppressLint("PrivateApi")
fun endCall(context: Context): Boolean {
  if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.P) {
    val telecomManager = context.getSystemService(Context.TELECOM_SERVICE) as TelecomManager
    if (ContextCompat.checkSelfPermission(context, Manifest.permission.ANSWER_PHONE_CALLS) == PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {
      telecomManager.endCall()
      return true
    }
    return false
  }
  //use unofficial API for older Android versions, as written here: https://stackoverflow.com/a/8380418/878126
  try {
    val telephonyClass = Class.forName("com.android.internal.telephony.ITelephony")
    val telephonyStubClass = telephonyClass.classes[0]
    val serviceManagerClass = Class.forName("android.os.ServiceManager")
    val serviceManagerNativeClass = Class.forName("android.os.ServiceManagerNative")
    val getService = serviceManagerClass.getMethod("getService", String::class.java)
    val tempInterfaceMethod = serviceManagerNativeClass.getMethod("asInterface", IBinder::class.java)
    val tmpBinder = Binder()
    tmpBinder.attachInterface(null, "fake")
    val serviceManagerObject = tempInterfaceMethod.invoke(null, tmpBinder)
    val retbinder = getService.invoke(serviceManagerObject, "phone") as IBinder
    val serviceMethod = telephonyStubClass.getMethod("asInterface", IBinder::class.java)
    val telephonyObject = serviceMethod.invoke(null, retbinder)
    val telephonyEndCall = telephonyClass.getMethod("endCall")
    telephonyEndCall.invoke(telephonyObject)
    return true
  } catch (e: Exception) {
    e.printStackTrace()
    return false
  }
}
Odpovězeno 01/07/2018 v 07:12
zdroj uživatelem

hlasů
0

Podle dokumentace o ACTION_NEW_OUTGOING_CALL

Záměr bude mít následující přidanou hodnotu:

EXTRA_PHONE_NUMBER - telefonní číslo původně zamýšlel být vytočeno.

Jakmile je přenos dokončen, resultData se použije jako skutečný počet volat. -Li null, žádný hovor umístit.

Odpovězeno 31/07/2010 v 03:48
zdroj uživatelem

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more