Chyba v Corpus.str [[i]]: dolní index mimo hranice

hlasů
0

Pracuji s 50x30 souboru. V Rstudio dostanu následující chybu:

Error in Corpus.str[[i]] : subscript out of bounds when running this line of code: ### run topic models on all dataframes in list ####
all_topics <- llply(.data=all, .fun=nouns_adj_only_n_grams_topics, k=3,seed=2000)

#### Generate most likely terms from all topic models ####

all_terms <- rep( list(list()), 6 ) 
names(all_terms) <- names(all_topics)

for(i in 1:length(all_terms)){
  all_terms[[i]] <- llply(all_topics[[i]], .fun=function(x){terms(x=x,thresh=0.01)})
}

Řetězec i je ve vlastní funkce skript - zde je, že kód: pro (i v 1: délka (Corpus.str)) {Corpus.noun [[i]] <- nouns_adj_only (b = Corpus.str [[i]]) }

Vzorek souboru dat je níže:

zadejte

Nějaké nápady, proč došlo k chybě dochází?

Položena 13/02/2020 v 23:52
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more