Používání Log4Net v PowerShell

hlasů
0

Já jsem jen hledal jednoduchý příklad použití log4net v PowerShell skriptu. Opravdu jsem se snažil googling to a upřímně jsem docela zmatený v tomto bodě.

Položena 13/02/2020 v 23:55
zdroj uživatelem
V jiných jazycích...                            


1 odpovědí

hlasů
0

No, zdá se, jako bych špatně formulován na mou otázku. Pořád jsem najít tento odkaz PowerShell-protokolování využívající-apache-log4net ale zjistil, že je opravdu těžké číst.

Tak jsem vzal tento kód a napsala ji přátelštější módě (pro mě). Celá ColoredConsoleAppender

#####################################################################################################################
#Load log4net.dll
$DllPath = ([System.IO.Directory]::GetParent($MyInvocation.MyCommand.Path)).FullName
$DllFile = Resolve-Path (Join-Path -Path $DllPath -ChildPath 'log4net.dll')
[Void][Reflection.Assembly]::LoadFile($DllFile)
#####################################################################################################################
#FileAppender
#
#Define Values for FileAppender Configuration 
$Pattern = '[%date{yyyy-MM-dd HH:mm:ss.fff} (%utcdate{yyyy-MM-dd HH:mm:ss.fff})] [%level] [%message]%n'
$PatternLayout = [log4net.Layout.ILayout](new-object log4net.Layout.PatternLayout($Pattern))

$LogPath = ([System.IO.Directory]::GetParent($MyInvocation.MyCommand.Path)).FullName
$LogFile = Join-Path -Path $LogPath -ChildPath $('LogFile_{0:yyyy-MM-dd}_{0:HH-mm-ss}.log' -f (Get-Date))

$AppendToFile = $True

#Load FileAppender Configuration
$FileAppender = new-object log4net.Appender.FileAppender($PatternLayout,$LogFile,$AppendToFile);
$FileAppender.Threshold = [log4net.Core.Level]::All;
[log4net.Config.BasicConfigurator]::Configure($FileAppender);
#####################################################################################################################
#ColoredConsoleAppender
#
#Define Values for ColoredConsoleAppender Configuration 
$Pattern = '[%date{yyyy-MM-dd HH:mm:ss.fff}] %message%n'
$PatternLayout = [log4net.Layout.ILayout](new-object log4net.Layout.PatternLayout($Pattern))
$ColoredConsoleAppender = new-object log4net.Appender.ColoredConsoleAppender($PatternLayout)

$ColoredConsoleAppenderLevelAndColors = new-object log4net.Appender.ColoredConsoleAppender+LevelColors

$ColoredConsoleAppenderLevelAndColors.Level = [log4net.Core.Level]::Debug
$ColoredConsoleAppenderLevelAndColors.ForeColor = [log4net.Appender.ColoredConsoleAppender+Colors]::Green
$ColoredConsoleAppender.AddMapping($ColoredConsoleAppenderLevelAndColors)

$ColoredConsoleAppenderLevelAndColors.level = [log4net.Core.Level]::Info
$ColoredConsoleAppenderLevelAndColors.ForeColor = [log4net.Appender.ColoredConsoleAppender+Colors]::White
$ColoredConsoleAppender.AddMapping($ColoredConsoleAppenderLevelAndColors)

$ColoredConsoleAppenderLevelAndColors.level=[log4net.Core.Level]::Warn
$ColoredConsoleAppenderLevelAndColors.ForeColor=[log4net.Appender.ColoredConsoleAppender+Colors]::Yellow
$ColoredConsoleAppender.AddMapping($ColoredConsoleAppenderLevelAndColors)

$ColoredConsoleAppenderLevelAndColors.level=[log4net.Core.Level]::Error
$ColoredConsoleAppenderLevelAndColors.ForeColor=[log4net.Appender.ColoredConsoleAppender+Colors]::Red
$ColoredConsoleAppender.AddMapping($ColoredConsoleAppenderLevelAndColors)

$ColoredConsoleAppenderLevelAndColors.level=[log4net.Core.Level]::Fatal
$ColoredConsoleAppenderLevelAndColors.ForeColor=[log4net.Appender.ColoredConsoleAppender+Colors]::HighIntensity -bxor [log4net.Appender.ColoredConsoleAppender+Colors]::Red
$ColoredConsoleAppender.AddMapping($ColoredConsoleAppenderLevelAndColors)

$ColoredConsoleAppender.ActivateOptions();

#Load FileAppender Configuration
$ColoredConsoleAppender.Threshold = [log4net.Core.Level]::All;
[log4net.Config.BasicConfigurator]::Configure($ColoredConsoleAppender);
#####################################################################################################################
$Log=[log4net.LogManager]::GetLogger("root");
$Log.Debug(‘Debug message.’);
$Log.Info(‘Info message.’);
$Log.Warn(‘Warn message.’);
$Log.Error(‘Error message.’);
$Log.Fatal(‘Fatal message.’);
[log4net.LogManager]::ResetConfiguration();
Odpovězeno 14/02/2020 v 22:34
zdroj uživatelem

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more